Welke vergunningen zijn er voor genetisch gemodificeerde organismen?

Nieuwe producten van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) mogen pas op de markt na uitgebreid onderzoek. De overheid geeft alleen een vergunning als de risico’s voor mens, dier en milieu verwaarloosbaar zijn.

3 soorten vergunningen voor genetisch gemodificeerde organismen

Wilt u als onderzoeker experimenteren met ggo's? Of als bedrijf genetisch gemodificeerde producten op de markt brengen? Dan heeft u een vergunning nodig.

Er zijn 3 soorten vergunningen voor genetisch gemodificeerde organismen:

 • Experimenten met ggo’s in een afgesloten ruimte (ingeperkt gebruik)
  Bijvoorbeeld in een laboratorium, fabriek, dierverblijf of plantenkas. De ggo’s komen dan nauwelijks in contact met mens en milieu.
 • Experimenten met ggo’s buiten (introductie in het milieu)
  Bij veldproeven en bij toepassingen in de geneeskunde (gentherapie). Hierbij kunnen ggo’s in contact komen met het milieu.
 • Teelt, productie, import en export van nieuwe gemodificeerde producten (marktaanvragen)
  Dat kan gaan om de commerciële teelt van gg-gewassen. Of de import van producten van gg-gewassen voor gebruik in diervoeder en levensmiddelen. 

Nederlandse vergunning voor experimenten met gg-gewassen

Voor experimenten met ggo’s heeft u een Nederlandse vergunning nodig. Bureau GGO behandelt de aanvraag. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bepaalt of een vergunning wordt verleend. Dat gebeurt op basis van een beoordeling van de risico’s voor mens en milieu. IenW laat zich daarbij adviseren door de Commissie Genetische Modificatie (COGEM).

Europese vergunning voor commerciële teelt en handel gg-gewassen

Voor commerciële teelt, import en export van gg-gwassen heeft u een Europese vergunning nodig. Bij de aanvraag voor toelating hoort een beoordeling van de risico’s voor mens, dier en milieu. De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (esfa) voert deze risicobeoordeling uit. Nederlandse onderzoekers (COGEM en RIKILT) kijken mee. Na deze risicobeoordeling nemen de Europese Commissie en de Europese lidstaten een besluit over toelating.

Toezicht experimenten, teelt, productie en handel gg-gewassen

In Nederland controleren de volgende organisaties of u zich als vergunninghouder aan de regels houdt:

 • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
 • Inspectie voor de Leefomgeving (ILT)