Wetten en regels biotechnologie

Er zijn regels en wetten voor biotechnologie. Deze verzekeren de veiligheid van mens en milieu.  Het Rijk ziet erop toe dat onderzoekers biotechnologie volgens de wet gebruiken. 

Wetten verzekeren veiligheid

De regels voor biotechnologie verzekeren de veiligheid van mens en milieu. 

  • Er zijn regels die bepalen welke vormen van biotechnologie alleen in afgesloten ruimten mogen plaatsvinden. Denk aan testen in een kas of laboratorium. Sommige vormen van biotechnologie mogen ook buiten de afgesloten ruimte  plaatsvinden. Bijvoorbeeld veldproeven met gewassen. Of experimentele medische behandelingen.
  • Consumenten hebben zelf de keuze of ze voor genetisch gemodificeerde producten kiezen. Fabrikanten van deze producten moeten dat namelijk op het etiket noemen.

EU-wetgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s)

De Europese Unie (EU) stelt eisen aan de activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Dat doet het in verordeningen en richtlijnen. De verordeningen gelden in alle EU-landen. Alle EU-landen moeten de Europese richtlijnen verwerken in hun nationale wetgeving.

In Nederland staan de meeste (EU) regels voor ggo’s in:

Deel regels ggo's geldt niet voor klinisch onderzoek naar coronavirus 

Een deel van de regels voor ggo's gelden niet voor klinisch onderzoek naar COVID-19, het coronavirus. Dit onderzoek is nodig om patiënten met het coronavirus beter te maken. En ook om te zorgen dat mensen het coronavirus niet krijgen. 

Een verordening van de EU regelt de uitzondering voor ggo's in het onderzoek naar COVID-19. Deze verordening geldt sinds 18 juli 2020. 

Protocol voor import en export ggo’s

Internationale regels over de import en export van ggo’s staan in het Biosafety Protocol. Dit is een protocol Verenigde Naties en is ook bekend als het Cartagena Protocol. De regels gelden sinds 2003.

Regels etikettering van levensmiddelen en producten met ggo’s

De overheid stelt regels aan etikettering van levensmiddelen en producten met ggo’s. Zit er meer dan 0.9% van een genetisch gemodificeerd ingrediënt in een product? Dan moet de fabrikant dit op het etiket noemen.

Er geldt een uitzondering voor melk, vlees en eieren van dieren die genetisch gemodificeerd veevoer hebben gegeten. In dat geval hoeft de fabrikant dit niet op het etiket te noemen.

Omdat katoen van genetisch gemodificeerde katoenplanten geen levensvatbaar zaad meer bevat, hoeft dat ook niet op het kledingetiket.

Als producten geen ggo’s bevatten mogen voedselproducenten de aanduiding ‘bereid zonder gentechniek’ gebruiken. De producten moeten dan wel voldoen aan de regels van het Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen.

Onderzoeksprogramma Biotechnologie en Veiligheid

Biotechnologie en Veiligheid. Zo heet het onderzoeksprogramma dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in februari 2018 startte. Tien projecten ontvangen samen € 7 miljoen subsidie. Ze onderzoeken hoe beleid ook in de toekomst kan instaan voor de veiligheid van mens, dier en milieu.

Lees meer over het Onderzoeksprogramma Biotechnologie en Veiligheid.

Afspraken kennisuitwisseling biotechnologie

Ook zijn afspraken gemaakt voor internationale kennisuitwisseling. Het Biosafety Clearing House is een internationale database voor de uitwisseling van gegevens over levende ggo’s. Alle landen zetten hun gegevens in deze database. De database helpt landen om te beoordelen of ze extra actie moeten ondernemen rond de ontwikkeling van ggo's. Denk bijvoorbeeld aan voorzorgsmaatregelen om de veiligheid voor mens en milieu te beschermen.

Er zijn afspraken binnen de Europese Unie om eventuele milieuschade door ggo’s te herstellen. Bijvoorbeeld als een genetisch gemodificeerd organisme andere soorten verdringt. De kosten van het herstel komen voor rekening van degene die verantwoordelijk is voor de schade.