Beslisnota bij kamerbrief Modernisering van het grondbeleid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij kamerbrief Modernisering van het grondbeleid