Beslisnota bij Kamervragen over tekort aan aandacht voor personeel steenkolensector

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over tekort aan aandacht voor personeel steenkolensector