Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering motie bewijsvermoeden voor alle mijnbouwactiviteiten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering motie bewijsvermoeden voor alle mijnbouwactiviteiten