Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Bodem en ondergrond en verdeling bodemsaneringsmiddelen

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de bestuurlijke afspraken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Interprovinciaal overleg (IPO), de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). De afspraken gaan over bodemsanering en verbetering van de bodemkwaliteit. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Bodem en ondergrond en verdeling bodemsaneringsmiddelen (PDF | 8 pagina's | 453 kB)