Bijlage 1 Bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond 2023-2030

Bijlage bij de Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Bodem en ondergrond en verdeling bodemsaneringsmiddelen. De bijlage bevat bestuurlijke afspraken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Interprovinciaal overleg (IPO), de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). De afspraken gaan over bodemsanering en verbetering van de bodemkwaliteit.

Bijlage 1 Bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond 2023-2030 (PDF | 9 pagina's | 937 kB)