Bijlage 5 Verslagen Verdiepingssessie grondbeleid en Ronde tafel over verwervingskosten bij gebiedsontwikkelingen

Rapport Verslagen Verdiepingssessie grondbeleid en Ronde tafel over verwervingskosten bij gebiedsontwikkelingen bij de Kamerbrief Modernisering van het grondbeleid.

Bijlage 5 Verslagen Verdiepingssessie grondbeleid en Ronde tafel over verwervingskosten bij gebiedsontwikkelingen