Besluit op Wob-verzoek over grond in Oosterhout

Besluit op een verzoek om informatie over informatie die betrekking heeft op de locatie Park 15 in Oosterhout.. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit (PDF | 5 pagina's | 1,0 MB)

Lijst van documenten (PDF | 3 pagina's | 44 kB)