3e deelbesluit Wob-verzoek thermisch gereinigde grond en teerhoudend asfaltgranulaat

Besluit op een verzoek om documenten over thermisch gereinigde grond (TGG) en teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) uit de periode 1 januari 2010 tot en met 17 juli 2020. Dit deelbesluit gaat over documenten van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) en andere onderdelen van Rijkswaterstaat. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

De openbaar te maken documenten verschijnen op open.rws.nl.

3e deelbesluit Wob-verzoek thermisch gereinigde grond en teerhoudend asfaltgranulaat (PDF | 13 pagina's | 2,6 MB)

Relevante artikelen uit de Wet open overheid (PDF | 3 pagina's | 617 kB)