Beslisnota bij Kamerbrief over voorjaarsbesluitvorming klimaat gebouwde omgeving en voortgangsrapportage PVGO

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voorjaarsbesluitvorming klimaat gebouwde omgeving en voortgangsrapportage PVGO