Huisvesting EU-arbeidsmigranten

In Nederland verblijven ongeveer 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-Midden- en Zuid-Europa (EU-arbeidsmigranten). De verwachting is dat de vraag naar (tijdelijke) woonruimte voor deze groep de komende jaren blijft. De Rijksoverheid stimuleert gemeenten, verhuurders en werkgevers om goede en betaalbare (tijdelijke) woonruimte voor EU-arbeidsmigranten te creëren. 

Mogelijkheden van huisvesting EU-arbeidsmigranten

Er zijn verschillende vormen van (tijdelijke) huisvesting in Nederland mogelijk voor EU-arbeidsmigranten: 

Huurwoningen voor arbeidsmigranten via woningcorporaties

Woningcorporaties kunnen arbeidsmigranten helpen aan een huurwoning. De woningcorporatie kijkt wel of een arbeidsmigrant op basis van inkomen in aanmerking komt voor een huurwoning.

Bij intermediaire verhuur komt er een partij tussen de woningcorporatie en de eindgebruiker. Deze tussenpartij verhuurt de woningen dan aan de eindgebruiker. Bij intermediaire verhuur mag verantwoording over het inkomen achteraf plaatsvinden. De intermediaire verhuurder moet dan wel een keurmerk hebben van de Stichting Normering Flexwonen.

Particuliere verhuur aan arbeidsmigranten

Daarnaast zijn er partijen die zich hebben gespecialiseerd in het verhuren van woningen aan arbeidsmigranten. Zij hebben zich verenigd in de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA). De VHA zet zich in voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten voor de duur dat zij in ons land verblijven

Huisvesting arbeidsmigranten in leegstaande gebouwen

Arbeidsmigranten kunnen ook (tijdelijk) worden gehuisvest in leegstaande kantoren, winkels en bedrijfspanden. Het Expertteam (kantoor)Transformatie kan een gemeente hierbij helpen. Bijvoorbeeld door vastgoed te zoeken dat geschikt is om te verbouwen tot woonruimte. Het Expertteam kan ook helpen als eerst onderzoek nodig is naar de mogelijkheden van een bepaald pand of gebied.

Afspraken over huisvesting EU-arbeidsmigranten

In de Nationale verklaring huisvesting EU-arbeidsmigranten staan afspraken tussen het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, werkgevers en vakbonden.

De aanleiding voor de verklaring was de verslechterende huisvesting en positie van arbeidsmigranten. Om dit te verbeteren zijn in verschillende regio’s in Nederland afspraken gemaakt over de aanpak rondom deze huisvesting. En over aantallen nieuwe en goede huisvestingsplekken voor EU-arbeidsmigranten.

Normen voor kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten

De Nationale verklaring huisvesting EU-arbeidsmigranten heeft geleid tot de oprichting van de  Stichting Normering Flexwonen (SNF). De SNF stelt normen op voor de kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten. Het gaat dan bijvoorbeeld om ruimte en privacy, sanitair, hygiëne en veiligheid. Daarnaast beheert de SNF de registers van organisaties die aan de normen van de SNF voldoen.

De SNF laat jaarlijks huisvestingslocaties van geregistreerde organisaties controleren. Hiervoor heeft de SNF een samenwerkingsovereenkomst met een aantal inspectie-instellingen. Voldoet de woonruimte niet aan de normen en worden zaken niet snel hersteld? Dan wordt de organisatie uit het register van de SNF gehaald.

De normen waarop SNF controleert zijn ook opgenomen in de CAO van de uitzendbranche.

Het SNF-inhuur-register

Heeft een organisatie huisvesting voor arbeidsmigranten niet zelf in beheer, maar ingekocht bij SNF geregistreerde ondernemingen? Dan kan deze organisatie zich aanmelden voor het SNF-inhuur-register. De organisatie moet jaarlijks aantonen dat er voor alle arbeidsmigranten huisvesting is gerealiseerd bij SNF geregistreerde partijen.

De SNF laat deze organisaties ook jaarlijks controleren. Blijkt dan dat niet alle gebruikte huisvesting van SNF-geregistreerde ondernemingen is? Dan wordt de organisatie uit het register gehaald.

Inhouden van huisvestingskosten op het minimumloon

Sinds 1 januari 2017 doen werkgevers geen inhoudingen meer op het minimumloon. Dit staat in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Voor (onder andere) huisvestingskosten geldt een uitzondering. Deze kosten mogen nog steeds worden ingehouden onder strenge voorwaarden, waaronder:

  • Er mag maximaal 25% van het bruto minimumloon worden ingehouden.
  • De verhuurder moet een toegelaten instelling zijn of een gecertificeerde private verhuurder (zoals SNF). Voor de certificering geldt dat:
    • inspecteurs geaccrediteerd moeten zijn;
    • er afspraken in de cao staan over de kwalitatieve normen van de huisvesting.

Inschrijving Basisregistratie Personen

Arbeidsmigranten kunnen zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) als ingezetene of als niet-ingezetene. Niet-ingezetenen zijn mensen die niet of korter dan 4 maanden in Nederland verblijven en een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Zoals mensen die in het buitenland wonen en Nederlands pensioen ontvangen. Ingezetenen zijn mensen die langer in Nederland wonen. 

Documenten