Meldingsplicht WagwEU: Nederlandse bedrijven die een buitenlandse onderneming inhuren

Huurt u een onderneming of zelfstandige in uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland voor een tijdelijke opdracht in Nederland? Dan bent u volgens de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) verplicht om te controleren of deze zijn komst (juist) heeft gemeld. 

Melding controleren op afschrift

Bedrijven en zelfstandigen in sommige sectoren uit de EER en Zwitserland die tijdelijk in Nederland komen werken, moeten hun komst van tevoren melden bij het Nederlandse online meldloket. Ook de komst van eventuele werknemers moeten zij vooraf melden. Als opdrachtgever bent u verplicht te controleren of er gemeld is en of de melding klopt. U ontvangt per e-mail bericht wanneer de buitenlandse werkgever of zelfstandige zijn komst heeft gemeld. U kunt de melding online inzien door in te loggen als opdrachtgever. Vervolgens dient u de melding te controleren. Staan er fouten in de melding? Geef dit dan aan in het online meldloket en vraag de buitenlandse werkgever of zelfstandige om de melding aan te passen. 

Huurt de buitenlandse ondernemer of zelfstandige een ander buitenlands bedrijf in om bij u in Nederland een klus te doen (onderaannemer)? Dan is er sprake van onderaanneming. Niet u, maar de buitenlandse ondernemer of zelfstandige is op dat moment opdrachtgever. De onderaannemer meldt zijn eigen personeel en de buitenlandse ondernemer of zelfstandige controleert de melding.

Niet gemeld in online meldloket?

Kan de buitenlandse ondernemer of zelfstandige die voor u komt werken niet aantonen aan het begin van de werkzaamheden dat hij zijn komst gemeld heeft? Geef dit dan aan in het online meldloket en vraag hem zijn aanwezigheid en werkzaamheden alsnog te melden.

Jaarmelding bij regelmatig inhuren van dezelfde ondernemer

Huurt u regelmatig dezelfde buitenlandse ondernemer of meldingsplichtige zelfstandige in? En werkt deze vaker voor u in Nederland? Dan geldt soms een beperkte meldingsplicht in de vorm van een jaarmelding. Melden hoeft dan maar 1 keer per jaar. De éénjaarsmelding geldt ook voor internationale transportbedrijven of in het buitenland gevestigde zelfstandigen die cabotageritten maken binnen Nederland. Cabotage is het vervoeren van goederen of passagiers binnen een land door een buitenlands bedrijf. U hoeft jaarmeldingen niet te controleren.

Niet melden bij gastoptreden of korte zakenreis

De meldingsplicht geldt niet voor bijvoorbeeld gastsprekers of mensen die een korte zakenreis maken. Voor de meeste zzp’ers geldt de meldingsplicht ook niet.

Gedetacheerde werknemers met een nationaliteit van buiten de EU, EER of Zwitserland

Ook als werknemers met een nationaliteit van buiten de EUEER of Zwitserland tijdelijk naar Nederland gedetacheerd worden, geldt de meldplicht. Daarnaast kunnen er aanvullende vereisten gelden. Een werknemer uit een derde land die langer dan 3 maanden naar Nederland gedetacheerd wordt heeft bijvoorbeeld een verblijfsvergunning nodig, die door zijn werkgever aangevraagd dient te worden. Lees meer informatie over aanvullende eisen voor werknemers van buiten de EER en Zwitserland.
 

Toezicht op de WagwEU

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers, zelfstandigen en opdrachtgevers zich houden aan de WagwEU. Samen met de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie direct inzage in alle meldingen. Ook voor sociale partners is het mogelijk gegevens uit het meldloket op te vragen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan gegevens opvragen uit het meldloket als een gedetacheerde vreemdeling een verblijfsvergunning nodig heeft. Blijkt uit een controle dat u uw komst niet vooraf heeft gemeld? Dan kunnen u en uw opdrachtgever beiden een boete krijgen. Bekijk de boetebedragen

Rechten en plichten

Werknemers die gedetacheerd zijn in Nederland hebben recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die hier gelden. Deze arbeidsvoorwaarden staan beschreven in de Nederlandse arbeidswetgeving. In sectoren waar een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, hebben gedetacheerde werknemers óók recht op de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Werkgevers van gedetacheerde werknemers moeten zich hier dus aan houden