Meldingsplicht WagwEU: Nederlandse bedrijven die een buitenlandse onderneming inhuren

Huurt u een onderneming of zelfstandige in uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland voor een tijdelijke opdracht in Nederland? Dan bent u volgens de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) verplicht om te controleren of deze zijn komst (juist) heeft gemeld. 

Melding controleren op afschrift

Bedrijven en zelfstandigen in sommige sectoren uit de EER en Zwitserland die tijdelijk in Nederland komen werken, moeten hun komst sinds 1 maart 2020 van tevoren melden bij het Nederlandse online meldloket. Ook de komst van eventuele werknemers moeten zij vooraf melden. Als opdrachtgever of dienstontvanger bent u verplicht te controleren of er gemeld is en of de melding klopt. U ontvangt een bericht wanneer de buitenlandse werkgever of zelfstandige zijn komst heeft gemeld. U kunt de melding online inzien. Staan er fouten in de melding? Geef dit dan aan in het online meldloket en vraag de buitenlandse werkgever of zelfstandige om de melding aan te passen. 

Huurt u als dienstverrichter of zelfstandige een ander buitenlands bedrijf in om bij uw opdrachtgever in Nederland een klus te doen (onderaannemer)? Dan bent u voor die klus de dienstontvanger. De onderaannemer meldt zijn eigen personeel en u controleert de melding.

Niet gemeld in online meldloket?

Kan de buitenlandse ondernemer of zelfstandige die voor u komt werken niet aantonen aan het begin van de werkzaamheden dat hij zijn komst gemeld heeft? Geef dit dan aan in het online meldloket en vraag hem zijn aanwezigheid en werkzaamheden alsnog te melden.

Eénjaarsmelding bij regelmatig inhuren van dezelfde ondernemer

Huurt u regelmatig dezelfde buitenlandse werkgever (dienstverrichter) of zelfstandig ondernemer in? En werkt deze vaker voor u in Nederland? Dan geldt soms een beperkte meldingsplicht in de vorm van een éénjaarsmelding. Melden hoeft dan maar 1 keer per jaar. De éénjaarsmelding geldt ook voor internationale transportbedrijven of in het buitenland gevestigde zelfstandigen die cabotageritten maken binnen Nederland. Cabotage is het vervoeren van goederen of passagiers binnen een land door een buitenlands bedrijf.

Niet melden bij gastoptreden of korte zakenreis

De meldingsplicht geldt niet voor bijvoorbeeld gastsprekers of mensen die een korte zakenreis maken. Voor de meeste zzp’ers geldt de meldingsplicht ook niet.

Toezicht op de WagwEU

De Inspectie SZW controleert of werkgevers en opdrachtgevers zich houden aan de WagwEU. Samen met de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de Inspectie SZW direct inzage in alle meldingen. Ook voor sociale partners is het mogelijk gegevens uit het meldloket op te vragen. Blijkt uit een controle dat u uw komst niet vooraf heeft gemeld? Dan kunnen u en uw opdrachtgever beiden een boete krijgen. U vindt de boetes op de website van de Inspectie SZW