Meldingsplicht buitenlandse werknemers

Sinds 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor bedrijven uit andere EER-landen of Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken. Deze meldingsplicht geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen in sommige sectoren die tijdelijk in Nederland komen werken. De meldingsplicht houdt in dat de buitenlandse werkgever of zelfstandige gegevens over de werkzaamheden in Nederland in het online meldloket voor buitenlandse werknemers (postedworkers.nl) moet zetten. De organisatie waar de buitenlandse werknemer tijdelijk werkt heeft een controleplicht.

Door de meldingsplicht kan de Nederlandse Arbeidsinspectie beter controleren of gedetacheerde EU-werknemers de arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze in Nederland recht op hebben. Zo zorgt de wet ervoor dat gelijk werk op dezelfde plaats beloond wordt met gelijk loon. En dat er geen grote internationale verschillen in arbeidsvoorwaarden ontstaan.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of aan de meldplicht is voldaan.