Meldingsplicht buitenlandse werknemers

Sinds 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor bedrijven uit andere EER-landen of Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken. Deze meldingsplicht geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen in sommige sectoren die tijdelijk in Nederland komen werken. De meldingsplicht houdt in dat de buitenlandse werkgever of zelfstandige gegevens over de werkzaamheden in Nederland in het online meldloket voor buitenlandse werknemers (postedworkers.nl) moet zetten. De organisatie waar de buitenlandse werknemer tijdelijk werkt heeft een controleplicht.

Informatie over de WagwEU voor:

Door de meldingsplicht kan de Inspectie SZW beter controleren of gedetacheerde EU-werknemers de arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze in Nederland recht op hebben. Zo zorgt de wet ervoor dat gelijk werk op dezelfde plaats beloond wordt met gelijk loon. En dat er geen grote internationale verschillen in arbeidsvoorwaarden ontstaan.

De Inspectie SZW controleert of aan de meldplicht is voldaan. Voor overtredingen van de meldplicht die zijn begaan voor 1 september 2020, wordt geen boete opgelegd. Hiermee krijgen buitenlandse dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers enige tijd om bekend te raken met de meldplicht. Daarbij is onderkend dat het, ondanks de voorlichting die in dit kader wordt geboden, voor kan komen dat niet in alle gevallen in eerste instantie volledig juist aan de meldingsplicht wordt voldaan.

De termijn tot 1 september 2020 geldt niet voor meldingen die tot 1 maart 2020 gedaan moesten worden op grond van de Wet arbeid vreemdelingen voor grensoverschrijdende dienstverrichting. Dit betreft namelijk de voortzetting van een reeds bestaande meldplicht.