Meldingsplicht WagwEU: Buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken

Woont en werkt u in een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland en komt u tijdelijk in Nederland werken? Dan is uw werkgever volgens de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) verplicht uw komst te melden. 

Recht op Nederlandse arbeidsvoorwaarden

Komt u met uw werkgever voor een tijdelijke opdracht naar Nederland? Of wordt u vanuit een multinationaal bedrijf gedetacheerd naar een vestiging in Nederland? Of komt u via een uitzendbureau in Nederland werken? Dan heeft u recht op de belangrijkste Nederlandse wettelijke arbeidsvoorwaarden. Werkgevers moeten zich hieraan houden. Is er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing, dan heeft u ook recht op deze belangrijkste arbeidsvoorwaarden uit deze cao.

De belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden zijn:

 • het minimumloon;
 • voldoende rusttijden;
 • veilige arbeidsomstandigheden;
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
 • een minimum aantal vakantiedagen.

De melding van uw werkgever in het Nederlandse meldloket (postedworkers.nl) maakt het makkelijker om te controleren of hij zich aan deze voorwaarden houdt.

Op workinnl.nl vindt u meer informatie over wonen en werken in Nederland. Deze website geeft uitleg over uw rechten en plichten en wat u moet regelen. Zo wordt u geholpen om veilig, gezond en eerlijk in Nederland te kunnen wonen en werken. U vindt hier ook meer informatie over loon, cao’s en met wie u contact kan opnemen bij vragen over uw loon.

Uw gegevens in het online meldloket

De werkgever meldt de volgende gegevens over u aan:

 • naam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • nationaliteit;
 • identiteitsnummer;
 • informatie over waar de sociale premies betaald worden en
 • mogelijk ook uw e-mailadres.

Uw melding in het online meldloket inzien

Als u wilt weten welke informatie over u in het meldloket staat, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het streven is om binnen vier weken antwoord te geven op uw verzoek. Om zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen reageren, is het belangrijk dat u uw verzoek voorziet van een kopie van een geldig identificatiebewijs, bijvoorbeeld via de KopieID-app voor de smartphone. Zonder geldige identificatie kan uw verzoek niet behandeld worden. Nadat uw identiteit is vastgesteld, wordt de kopie van het identificatiebewijs direct verwijderd. 

Bekijk ook de privacyverklaring van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onjuiste melding

Klopt de melding niet? Vraag uw werkgever of hij de gegevens aanpast. Weigert uw werkgever dit, dan kunt u een gemotiveerd verzoek doen bij het ministerie van SZW om uw gegevens te laten wijzigen. Om zo snel mogelijk te kunnen reageren, is het belangrijk dat uw verzoek zo compleet mogelijk is. Zonder geldige legitimatie wordt uw verzoek niet behandeld. Nadat uw identiteit is vastgesteld, wordt de kopie van het legitimatiebewijs direct verwijderd. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal uw werkgever of zijn contactpersoon hierop vragen de melding aan te passen. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan uw werkgever een boete geven als de melding niet klopt.