Mag ik personeel uit het buitenland in dienst nemen?

U mag onder voorwaarden een werknemer uit het buitenland in dienst nemen. Voor bepaalde functies moet u eerst personeel zoeken binnen de Europese Unie (EU). Als werkgever bent u referent voor de werknemer. Dat betekent dat u hem of haar naar Nederland haalt. U regelt het visum, de verblijfsvergunning en de werkvergunning.

EU-burgers hebben geen werkvergunning nodig in Nederland

Komt de werknemer uit 1 van de volgende landen? Dan heeft hij of zij geen visum, verblijfsvergunning of werkvergunning nodig:

De werknemer heeft wel een geldig paspoort of een geldig identiteitsbewijs nodig.

Personeel buiten Europa zoeken

Lukt het niet om binnen bovenstaande landen personeel te vinden? Dan mag u buiten deze landen personeel werven. U moet wel bij het UWV aan kunnen tonen dat u eerst personeel binnen bovenstaande landen heeft gezocht.

Niet-Europeanen wel vaak werkvergunning nodig

Komt de werknemer van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Dan mag deze onder voorwaarden in Nederland werken. De voorwaarden voor het aannemen van een buitenlandse werknemer staan op de site van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

U bent referent voor buitenlandse werknemer

U bent referent voor de werknemer en haalt deze naar Nederland. Dat betekent bijvoorbeeld dat u het volgende regelt:

Register erkende referenten

De IND heeft een openbaar register voor erkende referenten. Dit register vindt u op de site van de IND. Erkend referent zijn heeft. Voordelen. Bijvoorbeeld een snellere behandeling van uw aanvraag.

Andere regels voor een aantal buitenlandse werknemers

Bepaalde groepen werknemers uit het buitenland kunnen makkelijker aan de slag in Nederland. Voor hen gelden speciale regelingen. Bijvoorbeeld:

Op de site Werk.nl van het UWV vindt u de speciale voorwaarden per groep.

Notificatieplicht bij grensoverschrijdende dienstverleners

Een bedrijf uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland kan werknemers in dienst hebben van daarbuiten. Bijvoorbeeld een Duits installatiebedrijf met werknemers uit de Oekraïne. Wilt u die werknemer naar Nederland halen en hier laten werken? Dan heeft deze werknemer geen werkvergunning nodig. U heeft wel een notificatieplicht aan het UWV. U geeft het UWV informatie over:

  • het bedrijf;
  • de aard van de dienst(en);
  • de identiteit van de werknemers;
  • welke sociale zekerheidsregeling op de werknemer van toepassing is.

Deze informatie geeft u door met het formulier Melding grensoverschrijdende dienstverlening. U vindt dit formulier op de website Werk.nl van het UWV. Het formulier is ook in het Engels beschikbaar. Dan heet het Notification of cross-border services.