Wanneer hoef ik geen premie te betalen voor verplichte sociale verzekeringen?

U kunt een ontheffing voor gemoedsbezwaarden aanvragen. U bent gemoedsbezwaarde als u door uw levensovertuiging bezwaar heeft tegen deelname aan een verplichte sociale verzekering. U betaalt dan een premievervangende en bijdragevervangende belasting in plaats van een premie.

Mogelijke ontheffingen

U kunt ontheffing aanvragen voor de volgende verzekeringen:

Aanvragen ontheffing verplichte sociale verzekeringen

U vraagt ontheffing aan door het formulier 'Verklaring van gemoedsbezwaren' telefonisch of per e-mail te bestellen bij het kantoor van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in uw regio. U stuurt het formulier ondertekend terug. De SVB bekijkt uw verzoek en besluit of dit terecht is. Hier krijgt u bericht van.

Ontheffing alleen voor uzelf en uw kinderen

De ontheffing is individueel. Uw partner moet een eigen ontheffing aanvragen. U kunt wel voor uw kinderen tot 18 jaar een ontheffing aanvragen.

Verhoogde belasting in plaats van premie

Als gemoedsbezwaarde betaalt u in plaats van premie een bedrag aan verhoogde belasting. Dit bedrag is net zo hoog als de premies die u zonder ontheffing zou moeten betalen. De Belastingdienst stort dit bedrag voor u op spaarrekeningen bij het Zorginstituut Nederland en de SVB. U kunt via deze spaarrekeningen een vergoeding voor uw zorgkosten krijgen. Vanaf uw AOW-leeftijd kunt u een uitkering Spaarregeling Gemoedsbezwaarden krijgen.