Nederlanders denken mee met de politiek over klimaatverandering

Het kabinet wil Nederlanders vanaf het voorjaar van 2024 in een nationaal burgerforum klimaat mee laten denken over duurzame consumptie, circulariteit en reizen. In dit ‘Burgerforum klimaat’ gaan zo’n 175 mensen samen advies geven over de vraag hoe we in Nederland kunnen eten, spullen gebruiken en reizen op een manier die beter is voor het klimaat. Dat schrijven minister Jetten voor Klimaat en Energie en minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in reactie op een brief van de Tweede Kamer over het instellen van een burgerforum.

Het doel van het burgerforum is om de invloed en zeggenschap van mensen op grote maatschappelijke veranderingen, zoals de klimaatopgave, te vergroten door hen om advies te vragen. Daarnaast wil het kabinet de representatieve democratie versterken door meer mensen beter te betrekken bij politieke besluitvorming die hen raakt. Vorig jaar zomer kondigde het kabinet aan om samen met de Tweede Kamer de mogelijkheden hiervoor te verkennen.

Minister Jetten: “De klimaat- en energietransitie verandert ons land en onze manier van leven. Dat raakt iedereen. Straks eten, consumeren en produceren we anders, en reizen we anders. Juist omdat deze veranderingen ingrijpend zijn en mensen raken in hun dagelijks leven en de keuzes die ze maken, is het belangrijk dat ze meer invloed en zeggenschap krijgen. Het kabinet wil luisteren naar wat zij op dat gebied verwachten van de overheid, van bedrijven, en van zichzelf en wat ze kabinet en Kamer adviseren om ons land én onze planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties.”

Minister Bruins Slot: “Het is waardevol en nodig om mensen actiever en beter te betrekken bij vraagstukken die het dagelijks leven raken, bijvoorbeeld over klimaat en energie. Zeker mensen die hun stem niet vanzelfsprekend laten horen. Met een burgerforum doen we dat en is de samenleving aan zet.”

Aan het burgerforum kunnen 175 Nederlanders meedoen die gedurende een aantal maanden regelmatig bij elkaar komen. Deelnemers worden door loting geselecteerd om te zorgen dat de samenstelling van het burgerforum een dwarsdoorsnede van de samenleving is. Het burgerforum krijgt een onafhankelijk voorzitter, met een onafhankelijk secretariaat dat hen gaat ondersteunen. Deelnemers van het burgerforum komen op basis van feitelijke en gebalanceerde informatie op een transparante manier tot hun advies. Het burgerforum krijgt informatie van experts aangeboden en de deelnemers kunnen zelf ook experts vragen om hun kennis te delen. Om ook te zorgen voor een goede verbinding tussen het burgerforum en de rest van de samenleving, kunnen de overige inwoners van Nederland op gezette momenten inbreng leveren aan het burgerforum, bijvoorbeeld via een online dialoog. Het secretariaat gaat ook met potentiële samenwerkingspartners zoals het Nationaal Klimaat Platform, de Wetenschappelijke Klimaatraad en Milieu Centraal in gesprek over hoe zij hierin kunnen samenwerken.

Wat gebeurt er met het advies?

Om het burgerforum te laten slagen, is het nodig dat vooraf helder is wat de politiek met de adviezen van het burgerforum gaat doen. De deelnemers van het burgerforum steken veel moeite en tijd in hun advies. De adviezen zijn heel waardevol voor het kabinet en de Tweede Kamer, daarom zullen zij het serieus in behandeling nemen. Het kabinet legt vast dat het binnen 6 maanden een reactie stuurt op het advies en per aanbeveling afzonderlijk motiveert waarom het deze al dan niet overneemt. Het kabinet bespreekt met het burgerforum een jaar na afloop de voortgang van de uitvoering van de adviezen.