Certificaat, keurmerk en accreditatie

Een certificaat of een keurmerk laat zien dat iets aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Bijvoorbeeld veiligheidseisen of duurzaamheidseisen. De Rijksoverheid bevordert de betrouwbaarheid van certificaten en keurmerken met accreditatie.

Certificaat is een document

Een certificaat is een schriftelijke verklaring. In dit document staat dat een product, proces, persoon, managementsysteem of dienst aan bepaalde eisen voldoet.

Certificaten helpen consumenten en bedrijven om een keuze te maken bij aankopen.

Keurmerk is een beeldmerk

Een keurmerk is een beeldmerk op een product of bij een beschrijving van een dienst. Het beeldmerk belooft dat een product of dienst aan de eisen voldoet die bij dat keurmerk horen.

Keurmerken helpen consumenten en bedrijven om een keuze te maken bij aankopen.

Betrouwbaarheid certificaten en keurmerken: wat de overheid doet

De Rijksoverheid moedigt de betrouwbaarheid van keurmerken en certificaten aan met:

  • Algemene informatie over keurmerken.
  • Informatie over bepaalde keurmerken via de websites MilieuCentraal en het Voedingscentrum.
  • De Raad voor Accreditatie (RvA). De overheid heeft bepaald dat de RvA de nationale accreditatie-instantie voor Nederland is. Accreditatie vergroot de betrouwbaarheid van certificaten en keurmerken.
  • Een verbod op oneerlijke handelspraktijken. Zoals het onterecht voeren van een keurmerk.

Geaccrediteerde instellingen die certificaten en keurmerken afgeven

Iedereen kan certificaten en keurmerken afgeven. Maar er zijn ook certificerende instellingen (CI's) die hierin gespecialiseerd zijn. Een CI kan zich laten accrediteren om sommige certificaten en keurmerken af te mogen geven. Accreditatie is een garantie dat een product of dienst voldoet aan bepaalde eisen. Een CI moet bekwaam en onafhankelijk zijn.

De Raad voor Accreditatie (RvA) beoordeelt of de CI voldoet aan speciaal daarvoor ontwikkelde internationale normen.

Op de website van de RvA staat een overzicht van geaccrediteerde instellingen. Ook staat hier een overzicht van de keurmerken die geaccrediteerde instellingen afgeven.

Accreditatie soms verplicht

Soms verplicht de overheid in regelgeving dat producten of diensten een certificaat moeten hebben. Bijvoorbeeld producten die een certificaat voor veiligheid nodig hebben voordat ze in de handel komen. Meestal mogen alleen onafhankelijke en deskundige instellingen, die daarvoor zijn geaccrediteerd, deze certificaten afgeven.

Elk EU-land heeft een nationale accreditatieinstelling

Elk land in de Europese Unie heeft 1 nationale accreditatie-instantie. De RvA is de enige organisatie die in Nederland accreditatie mag verlenen aan CI’s. De nationale accreditatie-instanties binnen Europa werken samen in de European Co-operation for Accreditation(Engels).

RvA werkt samen met internationale koepelorganisaties

De RvA werkt samen met de volgende internationale koepelorganisaties: