Certificaat, keurmerk en accreditatie

Een certificaat of een keurmerk laat zien dat iets aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Bijvoorbeeld veiligheidseisen of duurzaamheidseisen. De Rijksoverheid bevordert de betrouwbaarheid van certificaten en keurmerken met accreditatie.

Certificaat is een document

Een certificaat is een schriftelijke verklaring. Dit document is het zichtbare bewijs dat een product, proces, persoon, managementsysteem of dienst aan bepaalde eisen voldoet. Certificaten helpen consumenten en bedrijven om een keuze te maken bij aankopen.

Keurmerk is een beeldmerk

Een keurmerk is een beeldmerk op een product of bij een beschrijving van een dienst. Het beeldmerk belooft dat een product of dienst aan de eisen voldoet die bij dat keurmerk horen. Keurmerken helpen consumenten en bedrijven om een keuze te maken bij aankopen.

Betrouwbaarheid certificaten en keurmerken: wat de overheid doet

De Rijksoverheid moedigt de betrouwbaarheid van keurmerken en certificaten aan met:

  • Algemene informatie over keurmerken.
  • Informatie over bepaalde keurmerken via de websites van MilieuCentraal en het Voedingscentrum.
  • Accreditatie door de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA is de nationale accreditatie-instantie voor Nederland en controleert of toetsende instanties onafhankelijk, onpartijdig en deskundig zijn. Accreditatie vergroot de betrouwbaarheid van certificaten en keurmerken.
  • Een verbod op oneerlijke handelspraktijken. Zoals het onterecht gebruiken van een keurmerk.

Geaccrediteerde organisaties die certificaten en keurmerken afgeven

Iedereen kan certificaten en keurmerken afgeven. Maar er zijn ook toetsende instanties die hierin gespecialiseerd zijn. Een toetsende instantie kan zich laten accrediteren om sommige certificaten en keurmerken af te mogen geven. Accreditatie is een garantie dat een product of dienst voldoet aan bepaalde eisen. Een toetsende instantie moet deskundig, onpartijdig en onafhankelijk zijn.

De Raad voor Accreditatie (RvA) beoordeelt of de toetsende instantie voldoet aan speciaal daarvoor ontwikkelde internationale normen.

Op de website van de RvA staat een overzicht van geaccrediteerde organisaties. Ook staat hier een overzicht van de keurmerken die geaccrediteerde organisaties afgeven.

Certificatie soms verplicht

Soms verplicht de overheid dat producten of diensten een certificaat moeten hebben. Bijvoorbeeld producten die een certificaat voor veiligheid nodig hebben voordat ze in de handel komen. Deze certificaten worden door geaccrediteerde organisaties afgegeven.

Elk EU-land heeft een nationale accreditatieinstelling

Elk land in de Europese Unie heeft 1 nationale accreditatie-instantie. De RvA is de enige organisatie die in Nederland accreditatie mag verlenen aan toetsende instellingen. De nationale accreditatie-instanties binnen Europa werken samen in de European co-operation for Accreditation (EA) (Engels).

RvA werkt samen met internationale koepelorganisaties

De RvA werkt samen met de volgende internationale koepelorganisaties: