Metrologie: betrouwbaar meten

Consumenten en professionals moeten erop kunnen vertrouwen dat liters en kilo's echt kloppen. De overheid verplicht bedrijven daarom goedgekeurde meetinstrumenten en wettelijk vastgestelde meeteenheden te gebruiken.

Maten en metingen moeten kloppen

Metrologie is de leer van maten, metingen en meetfouten. Consumenten en professionals moeten erop kunnen vertrouwen dat liters en kilo's echt kloppen. Bijvoorbeeld als ze tanken bij een benzinepomp. Voor de energiemaatschappij én voor de consument is een juiste meting van het energieverbruik belangrijk.

Meetinstrumenten voor eerlijke handel

Betrouwbaar meten draagt bij aan eerlijke handel. De overheid stelt de volgende voorwaarden:

 • Goedgekeurde meetinstrumenten

  Bijvoorbeeld een benzinepomp die bij 20 liter benzine op de teller ook echt 20 liter afgeeft.
 • Wettelijke meeteenheden

  Een winkel mag bijvoorbeeld geen 'ons' vleeswaren aanbieden. Dit moet 100 gram vleeswaren zijn, omdat de kilogram de wettelijke meeteenheid is.
 • Gelijke meetstandaarden

  Een standaard als de kilogram moet overal hetzelfde zijn. Dit bepaalt hoe geloofwaardig het meetresultaat is. Deze standaarden zijn internationaal afgesproken.

Metrologiewet biedt rechtszekerheid

De Metrologiewet biedt consumenten en bedrijven meer rechtszekerheid. Zo zijn energiebedrijven verplicht om geijkte (metrologisch gecertificeerde) meters te gebruiken. Op die manier weten zowel de klant als het energiebedrijf dat de gebruikte hoeveelheid elektriciteit klopt. Ook moeten bedrijven de metingen opschrijven in de juiste meeteenheid. Voor elektrische stroom is dat bijvoorbeeld de ampère en voor lengte is dat de meter.

De belangrijkste doelen van de Metrologiewet zijn:

 • voorwaarden stellen voor een eerlijke handel;
 • consumenten beschermen;
 • het vertrouwen in meetinstrumenten vergroten.
 • voorwaarden stellen voor een eerlijke handel;
 • zorgen voor rechtszekerheid.

Regels voor metrologie

De Nederlandse regels voor metrologie staan in verschillende wetten en besluiten, waaronder:

Controle van meetinstrumenten voor de handel

Verschillende instanties toetsen nieuwe meetinstrumenten voor de handel. De overheid heeft hiervoor 5 instanties aangewezen. Dit zijn:

De controles zorgen ervoor dat er geen ondeugdelijke apparatuur in de handel komt. En dat het meetinstrument correct meet.

Controle voorschriften metrologie

De overheid heeft een aantal organisaties aangewezen om te controleren of de voorschriften voor metrologie worden nageleefd. Handhaving van de regels zorgt voor betere bescherming van de consument. Ook beschermt het de handel tegen fraude en oneerlijke concurrentie.

Beheer van meetstandaarden

Het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland VSL beheert de Nederlandse meetstandaarden. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat meetresultaten (wereldwijd) met elkaar te vergelijken zijn. Bijvoorbeeld bij producten die in verschillende landen worden gemaakt, zoals vliegtuigonderdelen.

Metrologie in de internationale handel

Afnemers in de internationale handel willen zeker weten dat de hoeveelheid van het product klopt bij aflevering. Daarom is het belangrijk dat verschillende landen dezelfde maten gebruiken.

De wettelijke meeteenheden in de Europese Unie (EU) zijn overal hetzelfde. Zo kunnen Nederlandse bedrijven dezelfde meeteenheden gebruiken als hun collega's in het buitenland. Uitgangspunt daarbij is het Internationaal Stelsel van eenheden (SI-stelsel), vastgesteld door de Meterconventie (Engels).

Aanbevelingen voor meetinstrumenten

Daarnaast stelt de Internationale organisatie voor wettelijke metrologie (Engels) aanbevelingen op voor meetinstrumenten. De Europese Unie houdt daarmee rekening in de EU-richtlijnen.