Noodzaak van circulaire economie

De wereldbevolking blijft sterk groeien, waardoor  de vraag naar producten groeit en we veel grondstoffen verbruiken. Dat heeft effect op het klimaat en biodiversiteit en zorgt voor vervuiling. Tegelijkertijd dreigen voorraden van cruciale producten en grondstoffen op te raken. De overheid werkt daarom samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op voldoende herbruikbare producten en grondstoffen. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

Een gezonde planeet en sterke economie

Door efficiënter om te gaan met grondstoffen, kunnen mensen in de toekomst welvarend leven op een gezonde planeet, met een duurzame en sterke economie. Er zijn 3 redenen om te investeren in een circulaire economie:

1. Invloed op natuur en milieu

Een circulaire economie kan een belangrijk instrument zijn om op het gebied van klimaat, biodiversiteit en vervuiling aan te pakken. Efficiënter en langer gebruik van grondstoffen vermindert uitstoot van broeikasgassen. Voor de productie van grondstoffen en de verwerking in producten is namelijk energie nodig, waarbij de broeikasgassen vrijkomen. Door minder grondstoffen te gebruiken is ook minder land nodig en wordt het milieu minder vervuild. Dat komt de biodiversiteit ten goede. Ten slotte zal minder afval leiden tot minder vervuiling, zoals de plastic soep in onze oceanen.

2. Leveringszekerheid van materialen

Veel grondstoffen komen nu uit het buitenland. Bijvoorbeeld grondstoffen voor industrie en voedsel, maar ook voor de energietransitie. Voor de aanlevering van deze grondstoffen hebben Nederland en Europa andere landen nodig en zijn ze kwetsbaar voor leveringsproblemen. In een circulaire economie is Nederland veel minder afhankelijk van andere landen. Producten die eerder werden vernietigd en verbrand, worden dan gebruikt om grondstoffen uit te halen. Daardoor hoeft Nederland deze grondstoffen niet uit het buitenland te halen.

3. Meer banen en bedrijven

De circulaire economie zorgt voor banen en bedrijven. Dat komt door nieuwe businessmodellen, zoals van deel- en leaseconcepten. Maar ook doordat meer producten gerepareerd, schoongemaakt of opgeknapt moeten worden.