Noodzaak van circulaire economie

De wereldbevolking blijft sterk groeien, waardoor de voorraad grondstoffen afneemt. De overheid werkt daarom samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

Een gezonde planeet en sterke economie

Door efficiënter om te gaan met grondstoffen, kunnen mensen in de toekomst welvarend leven op een gezonde planeet, met een duurzame en sterke economie. Een circulaire economie is nodig om 2 redenen:

1. Invloed op natuur en milieu

Een circulaire economie kan een belangrijk instrument zijn om op het gebied van klimaat, biodiversiteit en vervuiling aan te pakken. Efficiënter en langer gebruik van grondstoffen vermindert uitstoot van broeikasgassen. Voor de productie van grondstoffen en de verwerking in producten is namelijk energie nodig, waarbij de broeikasgassen vrijkomen. Door minder grondstoffen te gebruiken is ook minder land nodig en wordt het milieu minder vervuild. Dat komt de biodiversiteit ten goede. Ten slotte zal minder afval leiden tot minder vervuiling, zoals de plastic soep in onze oceanen.

2. (On)afhankelijkheid andere landen

Veel grondstoffen komen nu uit het buitenland. Bijvoorbeeld grondstoffen voor industrie en voedsel. Voor de aanlevering van deze grondstoffen heeft Nederland andere landen dus nodig. In een circulaire economie is Nederland veel minder afhankelijk van andere landen. Producten die eerder werden vernietigd en verbrand, worden dan gebruikt om grondstoffen uit te halen. Daardoor hoeft Nederland deze grondstoffen niet uit het buitenland te halen.