Werking circulaire economie

In een circulaire en klimaatbestendige economie bestaan er nauwelijks afval en verspilling. Dat komt doordat producten en grondstoffen steeds slim en zuinig worden gebruikt.

Hergebruik van producten en grondstoffen

In een circulaire economie worden vrijwel alle producten die Nederlanders in de toekomst gebruiken, steeds opnieuw gebruikt. Als een product kapot is, wordt dit gerepareerd. En als dat niet meer kan, dan worden er nieuwe producten van gemaakt. Er is geen sprake meer van de lijn: produceren, consumeren en daarna weggooien.

Vergroot afbeelding
Overzicht van hoe een hergebruik-economie en een circulaire economie eruitzien.

Circulaire economie in de praktijk

Makers van producten houden bij het ontwerp al rekening met hergebruik. Apparaten worden bijvoorbeeld zo ontworpen, dat ze makkelijk gerepareerd kunnen worden. Verder worden producten en grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. Bijvoorbeeld door plastic te recyclen tot korrels waar weer nieuwe plastic producten van gemaakt worden. 

Ook zijn er producten die niet continu gebruikt worden, zoals boormachines en auto’s. In een circulaire economie worden deze producten intensiever gebruikt, door deze bijvoorbeeld met anderen te delen. Hierdoor zijn per saldo minder producten en dus minder grondstoffen nodig.  

Daarnaast houdt een circulaire economie rekening met de leefomgeving. Bijvoorbeeld door het voorkomen van zwerfafval op straat en in de natuur. De overheid zet hier al stappen in, bijvoorbeeld door gratis plastic tasjes te verbieden.  Meer dan 80% van de consumenten neemt naar eigen zeggen vaak of altijd een eigen tas mee in plaats van een plastic tas uit de winkel.

Gedragsverandering consumenten nodig voor een circulaire economie

Een goed werkende circulaire economie is niet alleen afhankelijk van de overheid en het bedrijfsleven. Ook de consument heeft hierin een rol: kiezen voor duurzame producten moet de nieuwe standaard worden. Consumenten dragen ook bij aan een circulaire economie door spullen langer te gebruiken, te repareren of naar de kringloopwinkel te brengen. De overheid wil dit gedrag stimuleren door circulaire economie een plek te geven in het onderwijs en publiekscampagnes te voeren.