Servicedocumenten hoger onderwijs (HO): aanpak coronavirus COVID-19

Dit overzicht met servicedocumenten kan instellingen als hogescholen en universiteiten helpen in de bestrijding van het coronavirus. Met deze praktische handreikingen kunnen instellingen invulling geven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs. Uitgangspunt is om de nadelige effecten voor studenten zoveel mogelijk te beperken.

Dit document is nog niet geüpdatet naar aanleiding van de coronapersconferentie op 18 december 2021. Bekijk hier de actuele coronamaatregelen voor het hoger onderwijs.

Het servicedocument wordt na de kabinetsbesluitvorming van 3 januari geactualiseerd.