Servicedocument Hoger Onderwijs versie 15, 10 mei 2022 - aanpak coronavirus COVID-19

Servicedocument dat instellingen handreikingen biedt waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Servicedocument HO – 2021-2022 versie 15 (PDF | 13 pagina's | 360 kB)