Servicedocument Hoger Onderwijs versie 11.0, 25 augustus 2021 - aanpak coronavirus COVID-19

Servicedocument dat instellingen handreikingen biedt waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.