Servicedocument Hoger Onderwijs versie 13.0, 17 december 2021 - aanpak coronavirus COVID-19

Servicedocument dat instellingen handreikingen biedt waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Dit document is nog niet geactualiseerd naar aanleiding van de coronapersconferentie op 18 december 2021. Bekijk hier de actuele coronamaatregelen voor het hoger onderwijs.

Het servicedocument wordt na de kabinetsbesluitvorming van 14 januari geactualiseerd.