Kabinetsreactie briefadvies SCP/RVS over beginselen langetermijnstrategie tegen COVID-19

Reactie van het kabinet op een (brief)advies over de aanpak van COVID-19 (het coronavirus) op de lange termijn. Dit advies werd gegeven door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Kabinetsreactie briefadvies SCP/RVS over beginselen langetermijnstrategie tegen COVID-19 (PDF | 1 pagina's | 50 kB)