CW 3.1 kader over beleidsprogramma pandemische paraatheid

CW 3.1 (Comptabiliteitswet 2016 artikel 3.1) kader beschrijft de inzet op doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleidsprogramma pandemische paraatheid.

CW 3.1 kader over beleidsprogramma pandemische paraatheid (PDF | 2 pagina's | 145 kB)