Advies grootschalig risicogericht testen

Advies 2: Onderzoek rondom pilot Dronten. De overheid bekijkt hoe grootschalig risicogericht testen kan worden ingezet bij de bestrijding van het coronavirus. De Begeleidingscommissie Grootschalig Risicogericht Testen adviseert over de aanpak en het verloop van de pilot(s) rondom grootschalig risicogericht testen. 

Advies grootschalig risicogericht testen ( PDF | 2 pagina's | 80 kB )