Wel of geen prik?

Rapportage van het onderzoek naar het verhogen van de vaccinatiebereidheid in wijken met een lage sociaaleconomische status en inwoners met een migratieachtergrond.

Wel of geen prik? (PDF | 38 pagina's | 1,5 MB)