Oproep aan ouders: werk uw kinderopvangtoeslaggegevens uiterlijk 30 april 2022 bij

Ouders die tijdens de laatste sluitingsperiode van de buitenschoolse opvang (tussen 21 december 2021 en 9 januari 2022) kinderopvangtoeslag ontvingen én de eigen bijdrage in deze periode hebben doorbetaald, ontvangen daarvoor een tegemoetkoming vanuit de overheid. 

Op basis van de kinderopvangtoeslaggegevens wordt op 1 mei 2022 de hoogte van de tegemoetkoming bepaald. Ouders kunnen tot 30 april 2022 hun kinderopvangtoeslaggegevens actualiseren bij de Belastingdienst/Toeslagen, zodat de tegemoetkoming aansluit op wat zij aan eigen bijdrage hebben betaald. Naar verwachting ontvangen ouders deze tegemoetkoming medio 2022 automatisch op hun betaalrekening.

Ouders die via de gemeente gebruik maken van de buitenschoolse opvang (bso), kunnen voor de tegemoetkoming terecht bij hun gemeente. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruikmaken van de bso krijgen zo spoedig mogelijk via Rijksoverheid.nl meer informatie over de tegemoetkoming.

Additionele tegemoetkoming eerste twee sluitingen kinderopvang

Een groep ouders heeft een te lage tegemoetkoming ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage gedurende de eerste en/of tweede sluiting van de kinderopvang. Deze ouders ontvangen een additionele tegemoetkoming. Ouders die hiervoor in aanmerking komen hoeven ook geen aanvraag in te dienen. Wel is het van belang dat ouders hun kinderopvangtoeslaggegevens actualiseren voor de jaren 2021 en 2022. Ook hiervoor geldt 30 april als de uiterlijke datum. De additionele tegemoetkoming wordt vervolgens automatisch op de betaalrekening gestort. De exacte uitbetaaldata worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op Rijksoverheid.nl.