Kabinet richt nieuwe crisisorganisatie op voor bestrijding toekomstige pandemieën

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met de oprichting van een Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Met deze nieuwe organisatie wordt de landelijke regie op de infectieziektebestrijding ten tijde van een pandemie versterkt.

Samen met de GGD’en en andere partijen gaat de LFI Nederland beter voorbereiden op een toekomstige pandemie. De opzet van een duidelijke, landelijke aansturing zorgt ervoor dat een toekomstige crisis slagvaardiger kan worden bestreden. Bijvoorbeeld doordat de opschaling voor het testen en vaccineren sneller kan gebeuren.

De LFI is een landelijke crisisorganisatie die namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport twee dingen gaat doen: ten eerste de voorbereiding op een toekomstige pandemie. Ten tweede zal de LFI de operationele aansturing van grootschalige infectieziektebestrijding op zich nemen. De bestrijding van de huidige Covid-19-pandemie wordt nog steeds gedaan door de bestaande organisaties.

Minister Kuipers: “Centrale regie en sturing in een landelijke gezondheidscrisis is belangrijk. Dat is een van de lessen die we hebben geleerd in de huidige pandemie. Daarom is het goed dat de LFI er nu komt, zodat de aanpak in een volgende crisis soepeler en slagvaardiger verloopt. Ik heb gemerkt dat hiervoor veel draagvlak is bij alle betrokken partijen en dat die ook de urgentie voelen om dit tot een gezamenlijk succes te maken.”

Opbouw

In de afgelopen periode hebben het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD’en de LFI in de steigers gezet. De LFI wordt nu uitgewerkt, opgericht en ondergebracht bij het RIVM. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere partijen uit de infectieziektebestrijding, andere departementen, veiligheidsregio’s en gemeenten.

Eind dit jaar start de LFI met haar voorbereidende rol op een toekomstige pandemie. Dit betekent dat zij aan de slag gaat om operationele zaken heel snel op te schalen bij een toekomstige pandemie. Denk hierbij aan zogeheten waakvlamcontracten om snel callcentra in te kunnen zetten of logistieke diensten in te kunnen schakelen. En ook aan een oefen- en trainingsprogramma en goed werkende ICT. Vanaf medio volgend jaar kan de LFI haar aansturende rol vervullen bij een mogelijke toekomstige pandemie.  

Pandemische paraatheid

De instelling van de LFI is onderdeel van de aanpak pandemische paraatheid van het kabinet. Deze aanpak omvat een reeks maatregelen om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie en het Nederlandse paraatheidsniveau blijvend op een hoger niveau te krijgen. Een van de belangrijkste maatregelen is versterking van de GGD’en. Alleen in combinatie met deze versterkte infectieziektebestrijding bij de GGD’en kan de LFI haar rol vervullen. Zo is er voldoende capaciteit nodig (artsen en andere professionals) en een versterking van de informatievoorziening en ICT-infrastructuur.