Thuiswerken in coronatijd

'Werk thuis, tenzij het niet anders kan'. Dat is de oproep van het kabinet.

Algemene informatie thuiswerken

In principe werkt iedereen thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren mogen naar het werk komen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken dat ook doen. Dat betekent: een buschauffeur gaat naar zijn werk, een kantoormedewerker werkt volledig thuis. 

Thuiswerkplek en zorgplicht werkgever

Ook in deze tijd moet de werkgever zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Dat noemt de wet de zorgplicht

Wettelijke eisen thuiswerkplek

In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat uw werkplek in de eigen woning ergonomisch moet zijn. Hoe dat er precies uit moet zijn staat niet in een wet. In de infographic van TNO, ARBO en VMN vindt u meer tips vinden voor de inrichting van de thuiswerkplek.

Risicogroep en niet thuiswerken

Als u tot een risicogroep behoort, adviseert het RIVM thuis te werken. Kunt u dit niet? Neem dat contact op met de bedrijfsarts. Ook kan het zijn dat in het protocol voor uw organisatie of sector afspraken staan over werknemers die tot de risicogroepen behoren. Vraag ernaar hoe dit precies zit bij uw werkgever of vakbond.

Informatie thuiswerken voor werkgevers

Loonheffing en thuiswerken

Wilt u weten wat het thuiswerken voor reisvergoedingen of OV-abonnementen van u en uw medewerkers betekent voor uw aangifte loonheffing? Of hoe het zit als u hulpmiddelen waarmee uw werknemers thuiswerken betaalt of vergoedt ? Hoe verwerkt u dat in uw aangifte loonheffingen? Lees meer over loonheffingen en de coronacrisis.

Reiskostenvergoeding

U mag de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer stopzetten als de werknemers thuiswerken. Dit kan alleen niet als er andere afspraken staan in de cao of het arbeidscontract. Lees meer over reiskostenvergoedingen.

Risico-inventarisatie en evaluatie

Neem de risico’s van thuiswerken op in een Risico-Inventarisatie & Evaluatie. Hierin neemt u ook een plan van aanpak mee. Zo zorgt u ervoor dat er aandacht blijft voor de (mentale) gezondheid van uw medewerkers. Dit is belangrijk voor uw bedrijf en uw medewerkers. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar zorgt ook voor meer werkplezier en productiviteit.

Aanvullende informatie thuiswerken