Werken in Nederland

Op deze pagina leest u onder andere over verkleining van de kans op coronabesmetting op of tijdens werk. Aangepaste werktijden. En of uw werkgever u mag controleren op klachten die horen bij corona.

Openingsplan

Het kabinet wil de samenleving stap voor stap openen. Lees meer over het openingsplan van het kabinet en de eerste stap.

Besmettingskans verkleinen op of tijdens werk

Uw werkgever is verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. U (werknemer en werkgever) houdt u samen aan de basisregels voor iedereen. Zoals:

Werknemers in thuisquarantaine

Wilt u weten welke impact thuisquarantaine kan hebben op doorbetaling van uw loon en vakantiedagen? Kijk dan op de pagina Werknemers in thuisquarantaine.

Controle op corona of gerelateerde klachten door de werkgever

Uw werkgever wil u misschien controleren op corona(gerelateerde) klachten. Dat mag deze niet zomaar zelf doen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft informatie over de verwerking van ziektegegevens en corona op de werkvloer.

Geen loonsverhoging uit CAO of arbeidsovereenkomst door corona

Als u op grond van afspraken in de voor u geldende CAO of arbeidsovereenkomst aanspraak kunt maken op een loonsverhoging, moet uw werkgever deze afspraak nakomen. Teruglopende bedrijfseconomische omstandigheden door de coronacrisis maakt dat niet anders. U kunt uw werkgever erop aanspreken als deze afspraken niet worden nagekomen. 

Aangepaste werktijden personeel

Uw werkgever is opgeroepen om mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden. Dit kan betekenen dat uw werktijden worden aangepast.

Eisen productiviteit van werknemer

Dit is een uitzonderlijke situatie, waarin van iedereen uitzonderlijke dingen worden gevraagd. Veel mensen moeten werken en zorgen combineren, terwijl ondernemers proberen omzet te draaien en hun hoofd boven water proberen te houden tijdens een crisis. Dat vraagt flexibiliteit zowel de werknemer als de werkgever, maar ook begrip voor elkaars situatie.

Het kan voorkomen dat werknemers onwenselijke druk ervaren. Zij kunnen hierover het gesprek aangaan met hun leidinggevende. Binnen hun bedrijf kunnen zij zich richten tot de bedrijfsmaatschappelijk werker of de vertrouwenspersoon. Daarnaast kunnen zij, zoals altijd, ook via hun ondernemingsraad of vakbond een klacht indienen bij de Inspectie SZW.

Coronaklachten bij huisgenoten

Mijn kind heeft koorts en is nog niet getest, kan ik gaan werken?

Heeft uw kind naast milde coronaklachten ook koorts of last van benauwdheid? Dan blijft iedereen thuis tot de testuitslag er is, ook de andere kinderen. Behalve als degene met klachten een kind tot 4 jaar is.

Mijn partner heeft klachten, kan ik gaan werken?

Heeft uw partner naast milde coronaklachten ook koorts of last van benauwdheid? Dan blijft iedereen thuis tot de testuitslag er is, ook de kinderen.   

Maatregelen tegen werkloosheid door corona

Sociaal pakket om gevolgen van corona op te vangen

Het kabinet trekt € 1,4 miljard uit voor het 'Sociaal pakket'. Dit pakket bestaat uit:

  • goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk; 
  • mogelijkheden tot (om)scholing; 
  • tegengaan van armoede en problematische schulden; 
  • aanpak van jeugdwerkloosheid.

Bekijk ook: