Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

De scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs zijn open. Leerlingen kunnen volledig naar school. Op Lesopafstand.nl vinden scholen protocollen en richtlijnen over onderwijs in coronatijd.

Regels op school 

Basisregels

Op school houdt iedereen zich aan de basisregels, zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op corona.

Zelftesten

Onderwijspersoneel krijgt het advies zichzelf 2 keer per week testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Het personeel neemt deze preventieve testen zelf thuis af. Dit hoeft niet voor medewerkers die als immuun worden gezien voor corona.

Immuun voor corona

U wordt als immuun gezien als u:

  • 14 dagen of langer geleden een 2e prik heeft ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of
  • 14 dagen of langer geleden 1 prik heeft ontvangen van één van deze vaccins en corona heeft gehad; of
  • 28 dagen of langer geleden een Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of
  • minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

Bijbestellen zelftesten onderwijspersoneel

Scholen inventariseren eerst wie van het personeel nog gebruik wil maken van zelftesten en bekijken dan hoeveel testen ze nog hebben. Zijn dit er te weinig? Dan kan de school bijbestellen. Kijk voor meer informatie over bijbestellen en het gebruik van zelftesten op Zelftesteninhetonderwijs.nl.

Onderwijspersoneel en thuisblijven

In de volgende gevallen blijven medewerkers van de school thuis:

Als de medewerker volgens het RIVM binnen een risicogroep valt hoeft de medewerker niet naar school te komen. Bijvoorbeeld bij een verminderde weerstand of een chronische long- of luchtwegenaandoening of als de vaccinatie niet aanslaat. Als huisgenoten van personeel binnen een risicogroep vallen, zoeken de werknemer en de school samen naar een oplossing.

Kinderen met verkoudheidsklachten

Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts. Kinderen met verkoudheidsklachten kunnen zich laten testen. Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen thuis en laten zij zich testen bij de GGD. Lees meer over de adviezen aan het gezin bij thuisblijven (thuisquarantaine).

In quarantaine (thuisblijven)

In het basis- en speciaal (basis)onderwijs vervalt vanaf 20 september 2021 de quarantaineplicht voor de hele klas. Bij 1 besmette leerling hoeft niet meer de hele klas thuis te blijven. Zijn er meer besmettingen in een groep? Dan kan de GGD nog wel aanvullend advies geven. Waar nodig kan de GGD de hele groep of klas het advies geven om thuis in quarantaine te gaan.

Tijdens een quarantaine van de hele klas geven scholen zoveel mogelijk onderwijs op afstand. Een huiswerkopdracht meegeven valt daar ook onder.

Kind met een kwetsbare gezondheid

Sommige leerlingen hebben een zwakke gezondheid of zij hebben gezinsleden die behoren tot een risicogroep. Ouders twijfelen daardoor misschien of ze hun kind naar school moeten sturen. Als ze twijfelen nemen ze contact op met de behandelende arts. Of met de jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is.

Kan een kind om gezondheidsredenen niet naar school, dan biedt de school het kind onderwijs op afstand aan. Hierbij krijgen kinderen en ouders ondersteuning en begeleiding.

Schoolkamp, excursies en vieringen

Scholen mogen weer schoolkampen, excursies en vieringen organiseren. Hiervoor gelden de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus. Volg ook de regels die gelden voor:

  • vervoer;
  • de bestemming;
  • regels voor toeschouwers op een vaste zitplaats op een locatie zonder doorstroom.

Tussenschoolse opvang

Kinderen mogen tijdens de lunchpauze op school blijven.

Testen met prioriteit

Iedereen met klachten die kunnen wijzen op corona, kan zich laten testen via de gewone teststraat van de GGD. Dit geldt ook als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat er contact is geweest met een besmette persoon. Onderwijspersoneel heeft prioriteit bij de gewone teststraat van de GGD. Dit geldt niet tijdens de schoolvakanties.

Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus

Schoolbesturen die tijdelijk een school of locatie moeten sluiten vanwege het coronavirus maken hiervan melding bij de Inspectie van het Onderwijs. Het bestuur maakt ook melding als de school of locatie weer opengaat.

Schoolbesturen wordt gevraagd dit alleen te melden bij volledige sluitingen. U vindt het meldpunt in uw Internet Schooldossier op de website van de inspectie.

Ventilatie schoolgebouw

Nog niet alle schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke normen voor ventilatie. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie. Het kabinet heeft € 360 miljoen beschikbaar gesteld om scholen te helpen de ventilatie op orde te krijgen.

Buitenschoolse opvang

Zie ook Corona en kinderopvang.