Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

De scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs zijn open. Ook de buitenschoolse opvang is open. Leerlingen kunnen volledig naar school.

Informatie voor scholen

Veelgestelde vragen:

Coronaregels op de basisschool

Zelftesten in het basisonderwijs

Wat te doen bij coronaklachten?

Coronabesmetting in de klas

Is een klasgenoot of medewerker in de klas besmet? Bekijk de informatie over quarantaine voor gezinnen met kinderen.

Als een hele groep of klas in quarantaine moet, dan geeft de school zoveel mogelijk les op afstand. Ook kan de school een huiswerkopdracht meegeven.

Kind met een kwetsbare gezondheid

Heeft uw kind een zwakke gezondheid? Of zit een gezinslid in een risicogroep? Als u twijfelt of uw kind veilig naar school kan, neemt u contact op met de behandelende arts. Of met de jeugdarts (JGZ-arts) van de school.

Kan uw kind vanwege de gezondheid niet naar school? Dan krijgt het les op afstand. Hierbij krijgen u en uw kind hulp en begeleiding.

Medewerkers binnen een risicogroep

Bent u medewerker en valt u volgens het RIVM binnen een risicogroep? Bijvoorbeeld bij verminderde weerstand, of een chronische long- of luchtwegaandoening. Of als de vaccinatie niet aanslaat. Overleg dan met uw werkgever/leidinggevende hoe taken kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld vanuit huis. Hierbij is altijd een individuele risico-inschatting en maatwerk nodig.  

Lees ook: 

Bent u medewerker en valt een huisgenoot van u binnen een risicogroep? Neem dan contact op met de school. U zoekt samen naar een oplossing.

Protocollen en richtlijnen over onderwijs in coronatijd

Op Lesopafstand.nl vinden scholen protocollen en richtlijnen over onderwijs in coronatijd.

Leerlingenvervoer

De ritten van het leerlingenvervoer gaan door. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de kinderen.
  • Leerlingen moeten zoveel mogelijk afstand bewaren tot de chauffeur.
  • Leerlingen dragen een mondneusmasker, tenzij voor de leerling een uitzondering op de mondkapjesplicht geldt.
  • De chauffeur draagt een chirurgisch mondneusmasker.

Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus

Het schoolbestuur mag een school tijdelijk voor een deel of helemaal sluiten, en overgaan op afstandsonderwijs vanwege het coronavirus. Het schoolbestuur meldt alleen een volledige sluiting van de school bij de Inspectie van het Onderwijs. Het bestuur geeft ook door als de school of locatie weer opengaat.

Ventilatie schoolgebouw

Nog niet alle schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke normen voor ventilatie. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie. Het kabinet heeft € 360 miljoen beschikbaar gesteld om scholen te helpen de ventilatie op orde te krijgen.

Buitenschoolse opvang

Zie ook Corona en kinderopvang.