Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

De scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs zijn open. Leerlingen kunnen volledig naar school. Op Lesopafstand.nl vinden scholen protocollen en richtlijnen over onderwijs in coronatijd.

Naar aanleiding van de persconferentie en de extra uitwerking van de basisregels zijn er veelgestelde vragen opgesteld hoe om te gaan met de maatregelen in het onderwijs. 

Extra maatregelen vanaf maandag 29 november 2021

Zelftesten

  • Dringend advies voor alle leerlingen van groep 6, 7 en 8, en alle medewerkers: doe 2 keer per week een zelftest. Voor de zekerheid, dus ook als er geen klachten zijn. Dit testadvies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.

Thuisblijven en testen bij klachten

Afstand houden

  • Scholen spreiden pauzes en maken looproutes, om afstand te kunnen houden.
  • Er is zo min mogelijk contact tussen verschillende klassen.
  • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school.

Mondkapje

  • Leerlingen van groep 6, 7 en 8 dragen een mondkapje als zij door de school bewegen. Medewerkers ook.
  • In de klas mag het mondkapje af.

Regels op school 

Basisregels

Op school houdt iedereen zich aan de basisregels.

Afstand houden

Waar het kan blijft onderwijspersoneel op 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.

Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan, om afstand te kunnen houden. Er is zo min mogelijk contact tussen verschillende klassen.

Mondkapje

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 dragen een mondkapje als zij door de school bewegen. Medewerkers ook.

Thuiswerken

Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis. Vergaderingen zijn niet op school, maar online.

Zelftesten onderwijspersoneel

Onderwijspersoneel krijgt het advies zichzelf 2 keer per week testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Het personeel neemt deze preventieve testen zelf thuis af. Dit testadvies geldt voor iedereen, dus ook voor onderwijspersoneel dat gevaccineerd is.

Meer informatie voor scholen hoe zij zelftesten kunnen bestellen, is te vinden op zelftesteninhetonderwijs.nl.

Zelftest bij kinderen in groep 6, 7 en 8

Ook leerlingen van groep 6, 7 en 8 doen thuis 2 keer per week een zelftest. Voor de zekerheid, dus ook als er geen klachten zijn. Ouders of verzorgers kunnen hierbij helpen. Zij krijgen de zelftesten gratis via hun school.

Als de test positief is, gaan de leerling of leraar en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school.

Voor leerlingen en hun ouders kan het even wennen zijn om wekelijks zelftesten af te nemen. Om hierbij te helpen hebben scholen instructievideo’s, flyers en voorbeeldbrieven voor ouders of verzorgers gekregen. Deze informatie is terug te vinden op zelftesteninhetonderwijs.nl.

Bestellen zelftesten leerlingen en onderwijspersoneel

Vanaf maandag 6 december 2021 ontvangen alle basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs automatisch een eerste voorraad zelftesten. Deze voorraad is bedoeld voor hun leerlingen in groep 6, 7 en 8. Voor de kerstvakantie is er een tweede automatische levering. Na de kerstvakantie kunnen scholen zelf - op basis van eigen inschatting van de voorraad - de benodigde zelftesten aanvragen.

Voor het aanvragen van zelftesten voor personeelsleden verandert er niets. Scholen inventariseren eerst wie van het personeel nog gebruik wil maken van zelftesten en bekijken dan hoeveel testen ze nog hebben. Zijn dit er te weinig? Dan kan de school bijbestellen.

Kijk voor meer informatie over bijbestellen en het gebruik van zelftesten op zelftesteninhetonderwijs.nl.

Zelftesten als je recent corona hebt gehad

Zelftesten in de eerste 8 weken na een coronabesmetting hoeft niet.

Onderwijspersoneel met klachten

Bent u medewerker en heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Doe dan het volgende:

Medewerkers in het onderwijs krijgen voorrang bij de teststraat van de GGD.

Leerlingen met klachten

Heeft een leerling klachten die passen bij het coronavirus? Doe dan het volgende:

Lees meer over de adviezen aan het gezin bij thuisblijven (thuisquarantaine).

Klasgenoot of medewerker in de klas besmet

Is een klasgenoot of medewerker in de klas besmet? Dan adviseert de GGD welke kinderen als nauw contact worden gezien. Deze kinderen (nauw contact) moeten in quarantaine. Waar nodig kan de GGD de hele groep of klas het advies geven om thuis in quarantaine te gaan.

Tijdens een quarantaine van de hele klas geven scholen zoveel mogelijk onderwijs op afstand. Een huiswerkopdracht meegeven valt daar ook onder.

Kind met een kwetsbare gezondheid

Sommige leerlingen hebben een zwakke gezondheid of ze hebben gezinsleden uit een risicogroep. Ouders twijfelen daardoor misschien of ze hun kind naar school moeten sturen. Als ze twijfelen nemen ze contact op met de behandelende arts. Of met de jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is.

Kan een kind vanwege de gezondheid niet naar school? De school geeft het kind dan onderwijs op afstand.. Hierbij krijgen kinderen en ouders ondersteuning en begeleiding.

Medewerkers binnen een risicogroep

Bent u medewerker en valt u volgens het RIVM binnen een risicogroep? Dan hoeft u niet naar school te komen. Bijvoorbeeld bij verminderde weerstand, of een chronische long- of luchtwegaandoening. Of als de vaccinatie niet aanslaat.

Lees ook: Risicogroepen en corona (rivm.nl)

Bent u medewerker en valt een huisgenoot van u binnen een risicogroep? Neem dan contact op met de school. U zoekt samen naar een oplossing.

Ouders / verzorgers

Ouders of verzorgers komen alleen in de school als dit echt niet anders kan.

Vieringen

Scholen kunnen vieringen zoals sinterklaas en kerst organiseren. Er mogen geen mensen van buiten de school bij aanwezig zijn. Ouders kunnen dus niet komen kijken naar het kerstspel of bij de sinterklaasviering. De Sint zelf is wel welkom. Verder gelden de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus.

Tussenschoolse opvang

Kinderen mogen tijdens de lunchpauze op school blijven.

Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus

Schoolbesturen die tijdelijk een school of locatie moeten sluiten vanwege het coronavirus maken hiervan melding bij de Inspectie van het Onderwijs. Het bestuur maakt ook melding als de school of locatie weer opengaat.

Schoolbesturen wordt gevraagd dit alleen te melden bij volledige sluitingen. U vindt het meldpunt in uw Internet Schooldossier op de website van de inspectie.

Ventilatie schoolgebouw

Nog niet alle schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke normen voor ventilatie. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie. Het kabinet heeft € 360 miljoen beschikbaar gesteld om scholen te helpen de ventilatie op orde te krijgen.

Buitenschoolse opvang

Zie ook Corona en kinderopvang.