Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

De scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs zijn open. 

Regels op school 

Basisregels

Op school houdt iedereen zich aan de basisregels, zoals handen wassen en laten testen bij klachten die lijken op corona. 

Zelftesten

Medewerkers kunnen zichzelf 2 keer per week testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Scholen ontvangen hiervoor zelftesten.  Medewerkers nemen deze preventieve test zelf thuis af. Op de website Zelftesteninhetonderwijs.nl staat meer informatie voor scholen.

Op 13 augustus besluit het kabinet hoe zelftesten na de zomervakantie in het onderwijs worden ingezet.

Onderwijspersoneel en thuisblijven

In de volgende gevallen blijven medewerkers van de school thuis:

Als de medewerker volgens het RIVM binnen een risicogroep valt hoeft de medewerker niet naar school te komen. Bijvoorbeeld bij een leeftijd van boven de 70 of bij een verminderde weerstand of een chronische long- of luchtwegenaandoening. Als huisgenoten van personeel binnen een risicogroep vallen, zoeken de werknemer en de school samen naar een oplossing.

Kinderen met verkoudheidsklachten

Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts. Kinderen met verkoudheidsklachten kunnen zich laten testen. Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen thuis en laten zij zich testen. Lees meer over de adviezen aan het gezin bij thuisblijven (thuisquarantaine).

Quarantaine (thuisblijven)

Onderwijspersoneel en leerlingen voor wie een quarantaineadvies of quarantaineplicht geldt, gaan thuis in quarantaine. Dit geldt ook voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Personeel en leerlingen die immuun zijn (volledig gevaccineerd of corona doorgemaakt) hoeven niet in quarantaine. Tijdens quarantaine geven scholen zoveel mogelijk onderwijs op afstand. Een huiswerkopdracht meegeven valt daar ook onder.

Kind met een kwetsbare gezondheid

Sommige leerlingen hebben een zwakke gezondheid of zij hebben gezinsleden die behoren tot een risicogroep. Ouders twijfelen daardoor misschien of ze hun kind naar school moeten sturen. Als ze twijfelen nemen ze contact op met de behandelende arts. Of met de jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is.

Kan een kind om gezondheidsredenen niet naar school, dan biedt de school het kind onderwijs op afstand aan. Hierbij krijgen kinderen en ouders ondersteuning en begeleiding. 

Afstand houden

Onderwijspersoneel en andere volwassenen houden zoals altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en volwassenen is 1,5 meter afstand houden niet verplicht. Waar mogelijk worden in de school looproutes met eenrichtingsverkeer gemaakt.

Schoolkamp, excursies en musical

Scholen mogen weer schoolkampen, excursies en musicals organiseren. Hiervoor gelden de basisregels, zoals anderhalve meter afstand houden tussen volwassenen. Volg de regels die gelden voor:
-    vervoer;
-    de bestemming;
-    regels voor toeschouwers op een vaste zitplaats, waar geen doorstroom is.

Tussenschoolse opvang

Kinderen mogen tijdens de lunchpauze op school blijven.

Testen met prioriteit

Iedereen met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus, kan zich laten testen via de gewone teststraat van de GGD. Dit geldt ook als uit bron en contactonderzoek blijkt dat er contact is geweest met een besmette persoon. Leraren en ander onderwijspersoneel hebben en houden prioriteit bij de gewone teststraat van de GGD. Dit geldt niet tijdens de schoolvakanties.

Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus

Schoolbesturen die tijdelijk een school of locatie moeten sluiten vanwege het coronavirus maken hiervan melding bij de Inspectie van het Onderwijs. Het bestuur maakt ook melding als de school of locatie weer opengaat. Als een klas in quarantaine moet vanwege een besmetting, hoeft dit niet te worden gemeld. Dit wordt alleen gevraagd bij volledige sluitingen. U vindt het meldpunt in uw Internet Schooldossier op de website van de inspectie.

Regels en protocollen 

Op Lesopafstand.nl staan regels en protocollen over onderwijs in coronatijd.

Buitenschoolse opvang 

Bekijk voor meer informatie de pagina over 'Kinderopvang: informatie voor ouders'.