Coronavirus en examens in het voortgezet onderwijs

De centrale examens gaan door. Leerlingen hebben, door de coronacrisis, in het schooljaar 2020-2021 ruimere mogelijkheden om het examen te doen.

Verlenging tweede tijdvak en extra herkansing

Het 2e tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen:

  • leerlingen die ziek zijn kunnen in het 1e tijdvak het examen afleggen in het 2e tijdvak;
  • de centrale examens worden dan gespreid over het 1e en 2e tijdvak.

Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (2 in totaal).

Niet laten meetellen van 1 niet-kernvak

Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn. Kernvakken verschillen per schoolsoort:

  • Voor het vmbo is Nederlands een kernvak.
  • Voor havo en vwo zijn Nederlands en Engels en voor zover van toepassing wiskunde (A, B of C) kernvakken.

Deze maatregelen gelden ook voor kandidaten van het staatsexamen.

Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt dit jaar afgesloten met een schoolexamen. En niet met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). 

Scholen moeten zich bij alle examens aan de richtlijnen van het RIVM houden.

Lees meer Lees meer informatie over de examens in schooljaar 2020-2021.

Reden waarom de examens dit jaar wel doorgaan

De situatie was vorig jaar anders dan dit jaar. Toen konden de examens niet doorgaan, omdat er teveel onduidelijk was over het virus. En het effect daarvan op de afname van examens.

Dit jaar is het wel mogelijk om de centrale examens door te laten gaan. Daardoor blijft het 'objectieve moment' van de centrale examens staan. Dat betekent dat geslaagde leerlingen uit bijvoorbeeld Enschede vergelijkbare kennis en kunde hebben als leerlingen uit Alkmaar met een diploma op zak.

Wel is er dit jaar extra ondersteuning voor de examenkandidaten. Met deze ondersteuning kunnen leerlingen een volwaardig diploma halen. Hiermee kunnen zij doorstromen naar het vervolgonderwijs.

Alleen schoolexamen voor beroepsgericht profielvak

Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt in het schooljaar 2020-2021 afgesloten met een schoolexamen. En niet met een cspe. De inhoud van het examen blijft hetzelfde. Scholen kunnen wel gebruik maken van de cspe’s die het CvTE beschikbaar stelt.

Scholen die normaal gesproken geen schoolexamens afnemen voor het beroepsgerichte profielvak, moeten dat dit schooljaar wel doen. Zij kunnen materiaal van het cspe gebruiken bij het schoolexamen.

Voorwaarden tijdens de (school)examens 

Scholen, leraren en leerlingen moeten zich houden aan basisregels tegen verspreiding van corona. Zo mogen leerlingen of leraren bijvoorbeeld geen verschijnselen van corona hebben.

Uitstel bij ziekte of quarantaine

Zit een leerling ziek thuis of in thuisquarantaine? Dan kan hij of zij later het school- of praktijkexamen afronden. Dit moet de leerling wel doen vóór het centraal examen van het betreffende vak.

Toezicht van de Inspectie van het Onderwijs

Bekijk de informatie op de website van de Inspectie van het Onderwijs.