Coronavirus en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs

Mbo-scholen, hogescholen en universiteiten zijn open. Volg altijd de adviezen tegen verspreiding van corona, en de adviezen voor instellingen, medewerkers en studenten. 

Coronaregels en -adviezen in mbo en hoger onderwijs

Gratis zelftesten in mbo en hoger onderwijs

Studenten en medewerkers kunnen via hun onderwijslocatie gratis zelftesten krijgen. Informeer daarvoor bij uw mbo of opleiding voor hoger onderwijs. De onderwijsinstellingen verstrekken de kosteloze zelftesten tot april 2023. 

Studenten en medewerkers kunnen geen gratis zelftesten meer online aanvragen sinds 20 juni 2022.

Doe een zelftest voor de zekerheid bij klachten die horen bij corona.

Studenten: vraag om hulp als dat nodig is

Heb je hulp nodig? Je kunt in gesprek gaan met bijvoorbeeld je decaan, mentor, docent of studieadviseur. Elke instelling heeft begeleiders die je kunnen helpen.

Loop je studievertraging op? Of ben je daar bang voor? Laat het je onderwijsinstelling snel weten. De school kan je helpen en begeleiden.

Informatie en hulp vind je ook op jongerenhulponline.nl en thuis studeren in coronatijd.

Meer informatie

Heeft u een vraag die hier niet wordt beantwoord? Dan kunt u terecht bij uw onderwijsinstelling.

Of lees de afspraken met onderwijsinstellingen over onderwijs in coronatijd, bijvoorbeeld over examinering, welzijn van studenten, voorwaardelijke toelating en stages. De afspraken staan in het Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19 of het Servicedocumenten hoger onderwijs (HO): aanpak coronavirus COVID-19

Onderwijs zo veel mogelijk open bij uitbraak corona

Als toch weer coronamaatregelen nodig zijn, dan wil het kabinet voorkomen dat scholen moeten sluiten. Welke maatregelen scholen nemen bij oplopende besmettingen, staat in het sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo en hoger onderwijs. Het kabinet besluit welke maatregelen nodig zijn. 

Mogelijk ook interessant:

Coronavirus en het hoger onderwijs