Coronavirus en middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Het kabinet wil vanaf midden april corona-zelftesten beschikbaar maken in het onderwijs.

Vanaf 1 maart 2021 kunnen alle mbo-studenten weer 1 dag per week voor les naar school. Het openen van de scholen vindt plaats onder bepaalde voorwaarden. Zodat het voor studenten en docenten zo veilig en verantwoord mogelijk is. Deze versoepeling komt bovenop de mogelijkheden die er al zijn voor bepaalde groepen studenten. Namelijk voor het volgen van praktijklessen, voor kwetsbare studenten en voor studenten die voor examens naar school gaan.

Versoepeling vanaf 1 maart

De verdere versoepeling vanaf 1 maart is mogelijk als de 1,5 meter afstandsregel in de gebouwen mogelijk is. En als de landelijke en regionale OV-afspraken over gespreide vervoersbewegingen dit toelaten.

Voor het praktijkonderwijs geldt een uitzondering op de 1,5m afstandsregel, als dit nodig is voor de studie en dit in lijn is met de regels voor het beroep waarvoor een student wordt opgeleid.

Studenten die voor 1 maart al naar school gingen

De volgende groepen studenten konden al één of meerdere dagen naar school komen:

  • studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen;
  • studenten die praktijklessen volgen;
  • kwetsbare studenten (met name in mbo 1 en mbo 2) die naar de instelling mogen komen voor onderwijs en begeleiding.

Dit blijft zo en is in aanvulling op de versoepeling van 1 dag fysiek onderwijs per week voor álle studenten vanaf 1 maart. De meeste studenten kunnen hierdoor in de praktijk ten minste 1 dag per week naar school.

Avondklok en mbo

Er is een uitzondering voor de avondklok voor mbo-studenten die een examen, toets of tentamen moeten afleggen voor hun opleiding. Zij moeten dat wel kunnen aantonen en hebben een Eigen verklaring avondklok nodig. 

Vanaf 3 maart 2021 geldt ook een uitzondering op de avondklok voor het volgen van praktijkonderwijs. En voor het volgen van voorbereidende lessen in aanloop naar examens en tentamens door vavo-studenten.

Studenten hebben een verklaring nodig om hier gebruik van te maken. De ingevulde verklaring moet de student geprint of digitaal bij zich hebben. Daarnaast moet de student kunnen aantonen dat die op die dag een tentamen, praktijkles of vavo-les heeft. Dat kan bijvoorbeeld door het (digitaal) laten zien van zijn roosters of bevestiging van inschrijving.

Deze verklaring is vanaf woensdagochtend 3 maart beschikbaar.

Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus

Schoolbesturen die tijdelijk een school of locatie moeten sluiten vanwege het coronavirus moeten die melden. Zij doen dit bij de Inspectie van het Onderwijs.

Gaat een school of locatie weer open? Dan meldt het bestuur dit ook.

Als een klas in quarantaine gaat vanwege een besmetting, is een melding niet nodig. Het meldpunt is te vinden in het Internet Schooldossier op de website van de inspectie.

Let op: de landelijke heropening van het mbo op 1 maart hoeft niet gemeld te worden.

Maatwerk voor studenten uit risicogroepen

Mbo-scholen nemen maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Studenten die tot de risicogroepen behoren kunnen daarom bij de school of opleiding informeren naar de onderwijsmogelijkheden. De school biedt deze studenten een maatwerkoplossing zodat zij het onderwijs zo goed mogelijk kunnen volgen. 

Mogelijk ook interessant: