Coronavirus en middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Sinds 1 maart 2021 kunnen alle mbo-studenten weer 1 dag per week voor les naar school. Het openen van de scholen vindt plaats onder bepaalde voorwaarden. Zodat het voor studenten en docenten zo veilig en verantwoord mogelijk is. Deze versoepeling komt bovenop de mogelijkheden die er al zijn voor bepaalde groepen studenten. Namelijk voor het volgen van praktijklessen, voor kwetsbare studenten en voor studenten die voor examens naar school gaan.

Het kabinet wil vanaf zaterdag 26 juni meer coronamaatregelen versoepelen. Mogelijk verandert er dan ook iets in de maatregelen op deze pagina. Lees meer over de aangekondigde plannen.

Versoepeling sinds 1 maart

De verdere versoepeling per 1 maart is mogelijk als de 1,5 meter afstandsregel in de gebouwen mogelijk is. En als de landelijke en regionale OV-afspraken over gespreide vervoersbewegingen dit toelaten.

Voor het praktijkonderwijs geldt een uitzondering op de 1,5m afstandsregel, als dit nodig is voor de studie en dit in lijn is met de regels voor het beroep waarvoor een student wordt opgeleid.

Studenten die voor 1 maart al naar school gingen

De volgende groepen studenten konden al één of meerdere dagen naar school komen:

  • studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen;
  • studenten die praktijklessen volgen;
  • kwetsbare studenten (met name in mbo 1 en mbo 2) die naar de instelling mogen komen voor onderwijs en begeleiding.

Dit blijft zo en is in aanvulling op de versoepeling van 1 dag fysiek onderwijs per week voor álle studenten vanaf 1 maart. De meeste studenten kunnen hierdoor in de praktijk ten minste 1 dag per week naar school.

Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus

Schoolbesturen die tijdelijk een school of locatie moeten sluiten vanwege het coronavirus moeten die melden. Zij doen dit bij de Inspectie van het Onderwijs.

Gaat een school of locatie weer open? Dan meldt het bestuur dit ook.

Als een klas in quarantaine gaat vanwege een besmetting, is een melding niet nodig. Het meldpunt is te vinden in het Internet Schooldossier op de website van de inspectie.

Let op: de landelijke heropening van het mbo op 1 maart hoeft niet gemeld te worden.

Maatwerk voor studenten uit risicogroepen

Mbo-scholen nemen maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Studenten die tot de risicogroepen behoren kunnen daarom bij de school of opleiding informeren naar de onderwijsmogelijkheden. De school biedt deze studenten een maatwerkoplossing zodat zij het onderwijs zo goed mogelijk kunnen volgen. 

Vanaf begin juni 2021 corona zelftesten in het mbo

Het kabinet wil vanaf begin juni corona zelftesten beschikbaar stellen in het onderwijs. De zelftesten zijn een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen. En ze zijn op vrijwillige basis voor studenten en medewerkers.

De zelftesten helpen mee om coronabesmettingen snel op te sporen.  

Mogelijk ook interessant: