Coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs

26 november 2021: De informatie op deze pagina is aangepast na de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

De middelbare scholen zijn open. Alle leerlingen kunnen volledig naar school. Op Lesopafstand.nl vinden scholen protocollen en richtlijnen over onderwijs in coronatijd.

Naar aanleiding van de persconferentie en de extra uitwerking van de basisregels zijn er veelgestelde vragen opgesteld hoe om te gaan met de maatregelen in het onderwijs. 

Extra maatregelen vanaf maandag 29 november 2021

Zelftesten

  • Alle medewerkers en leerlingen krijgen het advies om 2 keer per week een zelftest te doen. Dit advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
  • Scholen kunnen hiervoor weer zelftesten bestellen. Zij krijgen waarschijnlijk in de week van 1 december 2021 meer informatie. Tot die tijd kunnen zij bij het bestellen van zelftesten uitgaan van het oude beleid.

Afstand houden

  • Scholen spreiden pauzes en maken looproutes, om afstand te kunnen houden.
  • Er is zo min mogelijk contact tussen verschillende klassen.

Mondkapje

  • Leerlingen en medewerkers die door de school lopen, dragen een mondkapje.
  • In de klas mag het mondkapje af.

Regels op school

Basisregels

Op school houdt iedereen zich aan de basisregels. Zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op corona.

Afstand houden

Waar het kan, blijft onderwijspersoneel op 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.

Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan, om afstand te kunnen houden. Er is zo min mogelijk contact tussen verschillende klassen.

Mondkapje

Leerlingen en medewerkers die door de school lopen, dragen een mondkapje. In de klas mag het mondkapje af.

Thuiswerken

Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis. Vergaderingen zijn niet op school, maar online.

Ouders / verzorgers

Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet ander kan.

Zelftesten

Leerlingen en medewerkers krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen op het coronavirus. Zo helpen ze het coronavirus zo veel mogelijk buiten de schooldeuren te houden. Dit testadvies geldt voor iedereen. Dus ook voor gevaccineerden.

Bestellen zelftesten

Scholen inventariseren hoeveel zelftesten zij denken nodig te hebben voor leerlingen en personeel en bekijken dan hoeveel testen ze nog hebben. Zijn dit er te weinig? Dan kan de school bijbestellen.

Scholen krijgen waarschijnlijk in de week van 1 december 2021 meer informatie. Tot die tijd kunnen zij bij het bestellen van zelftesten uitgaan van het oude beleid.

Kijk voor meer informatie over bijbestellen en het gebruik van zelftesten op Zelftesteninhetonderwijs.nl.

Leerlingenvervoer

De ritten van het leerlingenvervoer gaan door. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de kinderen.
  • Leerlingen moeten zoveel mogelijk afstand bewaren tot de chauffeur.
  • Leerlingen dragen een mondneusmasker, tenzij voor de leerling een uitzondering geldt.
  • De chauffeur draagt een chirurgisch mondneusmasker.

Vieringen

Scholen kunnen vieringen organiseren, zoals sinterklaas en kerst. Hiervoor gelden de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus. Er mogen geen mensen van buiten de school bij aanwezig zijn.

Thuisblijven (in quarantaine)

In de volgende gevallen blijven medewerkers en leerlingen thuis en laten zich testen. Ook als zij beschermd zijn tegen corona:

Zijn leerlingen en medewerkers (nog) niet of niet volledig gevaccineerd? En hebben zij geen corona gehad, minder dan 6 maanden geleden? Dan gaan zij in quarantaine als zij nauw contact hadden met iemand die is besmet met het coronavirus. Dat is het geval bij een contact langer dan 15 minuten (op een dag). En op minder dan 1,5 meter van elkaar.

Volg altijd het advies van de GGD.

Testen met voorrang

Iedereen met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus kan zich laten testen via de gewone teststraat van de GGD. Dit geldt ook als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat er contact is geweest met een besmet persoon.

Onderwijspersoneel heeft voorrang bij de gewone teststraat van de GGD.Dit geldt niet tijdens de schoolvakanties.

Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus

Schoolbesturen die tijdelijk een school of locatie moeten sluiten vanwege het coronavirus maken hiervan melding bij de Inspectie van het Onderwijs. Het bestuur maakt ook melding als de school of locatie weer opengaat.

Ventilatie schoolgebouw

Nog niet alle schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke normen voor ventilatie. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie. Het kabinet heeft € 360 miljoen beschikbaar gesteld om scholen te helpen de ventilatie op orde te krijgen.