Coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs

Het kabinet wil vanaf midden april corona-zelftesten beschikbaar maken in het onderwijs.

Middelbare scholen zijn vanaf 1 maart met extra maatregelen weer open. Alle leerlingen gaan minimaal 1 dag per week naar school. Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn volgen zij onderwijs op afstand. Op school gelden strikte regels, zodat het veilig en verantwoord is voor leerlingen en onderwijspersoneel. Op Lesopafstand.nl staat een overzicht van vragen en antwoorden over de heropening van de middelbare scholen.

Maatwerk en prioriteiten

Door de afstandsmaatregel zal het veelal niet mogelijk zijn dat alle leerlingen tegelijkertijd op school kunnen zijn. Daarom krijgen scholen ruimte om maatwerk te leveren. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan:

  • Eindexamenleerlingen (ook vso en vavo).
  • Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
  • Leerlingen in het voorexamenjaar en vwo 4 voor het afnemen van schoolexamens.
  • Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Voor deze laatste groep maakt de school, waar nodig in overleg met de gemeente, de afweging om welke leerlingen het gaat. Net als in het voorjaar gaat het in ieder geval om leerlingen voor wie thuis geen veilige of goede basis biedt.
  •  Voor nieuwkomersleerlingen is deze afweging ook aan de school.

Voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

Voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs geldt dat veel leerlingen praktijkgericht onderwijs volgen en/of zich in een kwetsbare positie bevinden, waardoor fysiek onderwijs al de norm was. Dit blijft zo.

Afstand houden

  • Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden, tot elkaar en tot hun docenten.
  • In de gangen is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk. Hier wordt een mondkapje gedragen.
  • Advies aan scholen is om, daar waar het kan, leerlingen in vaste tweetallen te laten werken. Zij hoeven onderling geen afstand te houden. Tweetallen onderling houden wel 1,5 meter afstand. Hierdoor kunnen meer leerlingen tegelijkertijd naar school.
  • In het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen in het vmbo is 1,5 meter afstand de norm. Hier kan alleen in specifieke situaties vanaf geweken worden, bijvoorbeeld als het gaat om praktijkgerichte lessen of onderwijsondersteunende zorg.

Mondkapje

Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen, bijvoorbeeld in de gang en de aula. Zittend in de klas mag het mondkapje af.

Contact beperken

Leerlingen komen en gaan zoveel mogelijk alleen naar school en naar huis. Op school blijven klassen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Scholen houden daarom gespreide begin- en eindtijden van lesdagen aan, spreiden pauzes en hanteren vaste looproutes.

Quarantaine (thuisblijven)

Leerlingen en medewerkers gaan in quarantaine als zij in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Met nauw contact wordt bedoeld: langer dan 15 minuten (op een dag) op minder dan 1,5 meter van elkaar.

Andere locaties

Scholen kunnen ervoor kiezen om op externe locaties les te geven, zoals sportzalen of kerken. Zo kunnen leerlingen meer fysiek onderwijs krijgen. Op de externe locatie gelden dezelfde regels als op school. 

Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus

Schoolbesturen die tijdelijk een school of locatie moeten sluiten vanwege het coronavirus maken hiervan melding bij de Inspectie van het Onderwijs. Het bestuur maakt ook melding als de school of locatie weer opengaat. Als een klas in quarantaine moet vanwege een besmetting, hoeft dit niet te worden gemeld.

Servicedocument en protocollen

Op basis van advies van het RIVM heeft het ministerie van OCW een aanvullend servicedocument voor het voortgezet onderwijs gemaakt. Het onderwijsveld zal de protocollen voor scholen zo snel mogelijk aanpassen op basis van dit servicedocument. 

Stages in het voortgezet onderwijs

Verschillende branches zijn als gevolg van de maatregelen volledig of bijna volledig gesloten. Hier een stage volgen is waarschijnlijk niet mogelijk.
Als een leerling stage loopt bij een bedrijf dat tijdens de verscherpte maatregelen nog wel open is, kan de stage voortgezet worden. Het bedrijf en de leerling moeten zich vanzelfsprekend wel houden aan de aangescherpte algemene maatregelen en eventuele specifieke maatregelen die gelden voor de sector.

Les op afstand

Op Lesopafstand.nl staat specifieke informatie over het geven van onderwijs op afstand.

Avondklok

Vanaf 3 maart 2021 geldt een uitzondering op de avondklok voor het volgen van praktijkonderwijs in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Voor vavo-studenten geldt vanaf 3 maart een uitzondering voor het volgen van voorbereidende lessen in aanloop naar examens en tentamens. Leerlingen hebben een formulier met verklaring nodig om hier gebruik van te maken. Dit formulier met verklaring komt vanaf woensdagochtend 3 maart beschikbaar.