Coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs

De middelbare scholen zijn open. Alle leerlingen kunnen volledig naar school. Op Lesopafstand.nl vinden scholen protocollen en richtlijnen over onderwijs in coronatijd.

14 september: De informatie op deze pagina verandert mogelijk na de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Basisregels

Op school houdt iedereen zich aan de basisregels. Zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op corona.

Afstand houden tot docenten

  • Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden tot hun docenten.
  • In het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen is 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel de norm. Scholen kunnen hier alleen in specifieke situaties vanaf afwijken. Bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is voor de veiligheid of bij onderwijsondersteunende zorg.

Mondkapje

Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. Bijvoorbeeld in de gang en de aula. Zittend in de klas mag het mondkapje af.

Zelftesten in voortgezet onderwijs

Leerlingen krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen op het coronavirus. Zo helpen ze het coronavirus zo veel mogelijk buiten de schooldeuren te houden. Scholen ontvangen hiervoor zelftesten. Hierbij geldt dat leerlingen en medewerkers die als immuun worden gezien zichzelf niet meer hoeven te testen. 

Immuun voor corona

Mensen wordt als immuun voor corona gezien als zij:

  • 14 dagen of langer geleden uw 2e prik heeft ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of 
  • 14 dagen of langer geleden 1 prik heeft ontvangen van één van deze vaccins en corona heeft gehad; of
  • 28 dagen of langer geleden uw Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of
  • minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

Bijbestellen zelftesten onderwijspersoneel

Omdat de vaccinatiegraad onder onderwijspersoneel erg hoog is, krijgen scholen geen zelftesten meer voor onderwijspersoneel. Scholen inventariseren eerst wie van het personeel nog gebruik wil maken van zelftesten en bekijken dan hoeveel testen ze nog hebben. Zijn dit er te weinig? Dan kan de school bijbestellen. Kijk voor meer informatie over bijbestellen en het gebruik van zelftesten op Zelftesteninhetonderwijs.nl.

Schoolkampen, excursies en vieringen

Scholen mogen weer schoolkampen, excursies en vieringen organiseren. Hiervoor gelden de basisregels.

Volg ook de regels die gelden voor:

In quarantaine (thuisblijven)

Zijn leerlingen en medewerkers (nog) niet of niet volledig gevaccineerd? En hebben zij geen corona gehad, minder dan 6 maanden geleden? Dan gaan zij in quarantaine als zij nauw contact hadden met iemand die is besmet met het coronavirus. Dat is het geval bij een contact langer dan 15 minuten (op een dag). En op minder dan 1,5 meter van elkaar.

Volg altijd het advies van de GGD.

Testen met prioriteit

Iedereen met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus kan zich laten testen via de gewone teststraat van de GGD. Dit geldt ook als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat er contact is geweest met een besmet persoon.

Onderwijspersoneel heeft prioriteit bij de gewone teststraat van de GGD.Dit geldt niet tijdens de schoolvakanties.

Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus

Schoolbesturen die tijdelijk een school of locatie moeten sluiten vanwege het coronavirus maken hiervan melding bij de Inspectie van het Onderwijs. Het bestuur maakt ook melding als de school of locatie weer opengaat.

Als een klas in quarantaine moet vanwege een besmetting, hoeft dit niet te worden gemeld.

Ventilatie schoolgebouw

Nog niet alle schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke normen voor ventilatie. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie. Het kabinet heeft € 360 miljoen beschikbaar gesteld om scholen te helpen de ventilatie op orde te krijgen.