Coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs

De middelbare scholen mogen weer volledig open vanaf 31 mei. Vanaf 7 juni moeten alle middelbare scholen weer open zijn voor al hun leerlingen. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dat betekent dat alle leerlingen tegelijk fysiek les op school kunnen krijgen. Alle andere coronamaatregelen op de middelbare scholen blijven wel gelden, zodat het verantwoord is voor leerlingen en onderwijspersoneel. Voor hen zijn zelftesten beschikbaar om 2 keer per week preventief thuis te testen.

Het kabinet wil vanaf zaterdag 26 juni meer coronamaatregelen versoepelen. Mogelijk verandert er dan ook iets in de maatregelen op deze pagina. Lees meer over de aangekondigde plannen.

Op Lesopafstand.nl staat een overzicht van vragen en antwoorden over de heropening van de middelbare scholen.

Zelftesten in voortgezet onderwijs

Medewerkers en leerlingen kunnen zichzelf 2 keer per week testen op het coronavirus, zonder directe aanleiding. Scholen ontvangen hiervoor zelftesten. Medewerkers en leerlingen nemen deze preventieve test zelf thuis af.

Is er een coronabesmetting op school bekend? Dan kunnen scholen ook, gebruik maken van risicogericht zelftesten op school. Dit gebeurt in overleg met de lokale GGD.

Op de website www.zelftesteninhetonderwijs.nl staat meer informatie voor scholen.

Afstand houden

  • Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden tot hun docenten.
  • In de gangen is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk. Hier draagt iedereen een mondkapje.
  • Advies aan scholen blijft om, daar waar het kan, leerlingen in vaste tweetallen te laten werken. 
  • In het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen in het vmbo is 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel de norm. Scholen kunnen hier alleen in specifieke situaties vanaf afwijken. Bijvoorbeeld in praktijkgerichte lessen of bij onderwijsondersteunende zorg.

Mondkapje

Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. Bijvoorbeeld in de gang en de aula. Zittend in de klas mag het mondkapje af.

Contact beperken op school

Leerlingen komen en gaan zoveel mogelijk alleen naar school en naar huis. Op school blijven klassen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Scholen houden daarom gespreide begin- en eindtijden van lesdagen aan en spreiden pauze. Ook zijn er in het schoolgebouw vaste looproutes.

Quarantaine (thuisblijven)

Leerlingen en medewerkers gaan in quarantaine als zij in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Met nauw contact wordt bedoeld: langer dan 15 minuten (op een dag) op minder dan 1,5 meter van elkaar.

Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus

Schoolbesturen die tijdelijk een school of locatie moeten sluiten vanwege het coronavirus maken hiervan melding bij de Inspectie van het Onderwijs. Het bestuur maakt ook melding als de school of locatie weer opengaat. Als een klas in quarantaine moet vanwege een besmetting, hoeft dit niet te worden gemeld.

Stages in het voortgezet onderwijs

Verschillende branches zijn als gevolg van de maatregelen volledig of bijna volledig gesloten. Hier een stage volgen is waarschijnlijk niet mogelijk.

Als een leerling stage loopt bij een bedrijf dat tijdens de verscherpte maatregelen nog wel open is, kan de stage voortgezet worden. Het bedrijf en de leerling moeten zich vanzelfsprekend wel houden aan de aangescherpte algemene maatregelen. En aan maatregelen die speciaal gelden voor de sector.

Les op afstand

Op Lesopafstand.nl staat meer informatie waaronder de protocollen en richtlijnen voor scholen.