Coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs

De middelbare scholen zijn open. Alle leerlingen kunnen volledig naar school.

Veelgestelde vragen voor scholen

Voor scholen zijn er veelgestelde vragen opgesteld hoe om te gaan met de coronamaatregelen in het onderwijs.

Coronaregels voor iedereen die naar school gaat

Onderwijspersoneel en leerlingen met klachten

Heeft een medewerker of leerling klachten die passen bij het coronavirus? Doe dan het volgende:

Medewerkers in het onderwijs krijgen voorrang bij de teststraat van de GGD.

Coronabesmetting in de klas

Is een klasgenoot of medewerker in de klas besmet? Bekijk de informatie over quarantaine voor gezinnen met kinderen.

Kennismakingsactiviteiten voor leerlingen groep 8

Kennismakingsactiviteiten voor leerlingen uit groep 8 op scholen voor voortgezet onderwijs mogen onder voorwaarden fysiek plaatsvinden. Wel gelden er strikte aanvullende richtlijnen voor kennismakingsactiviteiten:

  • De activiteiten staan in het teken van informatiedeling. De activiteiten die doorgaans ‘voor de sfeer’ worden georganiseerd mogen niet in de school worden gehouden.
  • Er komen in principe geen volwassenen in de school. Een aspirant-leerling (dus alleen groep 8) bezoekt zelfstandig de activiteit. In zeer uitzonderijke gevallen, bijvoorbeeld bij een leerling met een ondersteuningsbehoefte, kan de schoolleiding besluiten dat er één extra persoon aanwezig is bij de activiteit.
  • Er zijn zo min mogelijk contactmomenten tijdens de activiteit. Scholen kunnen bijvoorbeeld werken met tijdslots.
  • Bij de kennismakingsactiviteiten volgt iedereen de basismaatregelen.

Leerlingenvervoer

De ritten van het leerlingenvervoer gaan door. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de kinderen.
  • Leerlingen moeten zoveel mogelijk afstand bewaren tot de chauffeur.
  • Leerlingen dragen een mondneusmasker, tenzij voor de leerling een uitzondering op de mondkapjesplicht geldt.
  • De chauffeur draagt een chirurgisch mondneusmasker.

Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus

Schoolbesturen die tijdelijk een school of locatie moeten sluiten vanwege het coronavirus maken hiervan melding bij de Inspectie van het Onderwijs. Het bestuur maakt ook melding als de school of locatie weer opengaat.

Schoolbesturen wordt gevraagd dit alleen te melden bij volledige sluitingen. U vindt het meldpunt schoolsluiting in uw Internet Schooldossier op de website van de onderwijsinspectie.

Ventilatie schoolgebouw

Nog niet alle schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke normen voor ventilatie. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie. Het kabinet heeft € 360 miljoen beschikbaar gesteld om scholen te helpen de ventilatie op orde te krijgen.

Informatie voor scholen: bestellen zelftesten

Scholen inventariseren hoeveel zelftesten zij denken nodig te hebben voor leerlingen en personeel en bekijken dan hoeveel testen ze nog hebben. Zijn dit er te weinig? Dan kan de school bijbestellen.

Kijk voor meer informatie over bijbestellen en het gebruik van zelftesten op Zelftesteninhetonderwijs.nl.