Veelgestelde vragen over het coronavirus en mbo

In het nieuwe studiejaar zijn er weer meer onderwijsactiviteiten op mbo-scholen. Sinds 15 juni was dit al het geval voor praktijkonderwijs, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten. Maar na de zomervakantie mogen er ook andere onderwijsactiviteiten plaats vinden op locatie.

Lessen en colleges worden gespreid over de week en de dag, zodat studenten gespreid kunnen reizen van en naar de instelling. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden tussen studenten onderling en tussen studenten en onderwijspersoneel. 

Mogen studenten reizen naar een mbo-instelling?

Ondanks het advies om reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken, mogen studenten naar hun instelling reizen.

Moeten instellingen zich aan het maximum aantal van 30 personen/studenten voor bijeenkomsten (binnen) houden?

Nee, onderwijsinstellingen zijn uitgezonderd van deze maatregel voor zover ze onderwijsgerelateerde bijeenkomsten verzorgen.

Voor deze bijeenkomsten geldt geen maximum aantal studenten die naar de instelling mogen komen. Instellingen kijken, per locatie, hoeveel studenten aanwezig kunnen zijn om de coronamaatregelen na te leven zoals de 1,5 meter afstand houden.

Dat deden ze eerder ook al en dat blijft zo.

Moeten instellingen zich ook houden aan de landelijke norm van maximaal 4 personen in gezelschappen?

Voor onderwijsinstellingen geldt een maximum van 4 personen in een gezelschap, wanneer een bijeenkomst enkel een sociaal oogmerk heeft en geen direct verband houdt met het onderwijs of onderzoek.

Voor bijeenkomsten die direct verband houden met onderwijs geldt geen maximum aantal personen.

Bekijk informatie en veelgestelde vragen over de subsidieregeling onderwijs 2020-2021

Regels na vakantie buitenland

Wat zijn de regels voor studenten, docenten en onderwijspersoneel na een vakantie in het buitenland?

Voor iedereen die terugreist naar Nederland geldt: bekijk voor vertrek het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het land waaruit u vertrekt. Daarin leest u of 10 dagen in quarantaine gaat bij aankomst in Nederland. Lees alle regels voor (thuis)quarantaine.

De overheid adviseert onderwijsinstellingen hun personeel hier op te wijzen. Zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan.

Geen verzuimmelding voor studenten in thuisquarantaine

Kan een student niet naar school door thuisquarantaine? Dan hoeft een onderwijsorganisatie geen verzuimmelding te doen. Dit geldt voor leer- en kwalificatieplichtige studenten en studenten tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.

Afstandsonderwijs

De overheid roept instellingen op om met ouders en studenten te overleggen over de mogelijkheden voor afstandsonderwijs aan studenten in thuisquarantaine.

Introductieactiviteiten

Ik begin komend jaar met een studie aan een mbo-school. Gaat de introductietijd van mijn studie door?

Ja, introductieactiviteiten gaan door, maar wel met beperkingen. Mbo-scholen organiseren zoveel mogelijk digitaal. Fysieke activiteiten vinden alleen plaats als ze informatief van aard zijn, en bijvoorbeeld gerelateerd aan het voorbereiden van het te volgen onderwijs. Daarnaast mag het alleen in kleine groepen, geldt er een alcoholverbod en een eindtijd van 22.00 uur. En uiteraard moeten alle activiteiten kunnen worden georganiseerd binnen de algemeen geldende regels.

 • Voor activiteiten georganiseerd door studentensportverenigingen en studieverenigingen geldt bovenstaande ook. Deze activiteiten dienen gericht te zijn op de introductie van de sport of de studie.
 • Studentengezelligheidsverenigingen mogen enkel fysieke wervings- en introductieactiviteiten organiseren als deze bijeenkomsten worden goedgekeurd door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio. Daarbij moeten de bijeenkomsten gericht zijn op kennismaking, studie of sport. Ze moeten kleinschalig zijn. Aanwezigen mogen geen alcohol drinken. En de bijeenkomsten mogen niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.
 • De mbo-school waar je gaat studeren heeft de meest recente informatie over hoe de introductie is vormgegeven. De instellingen hebben contact met de veiligheidsregio om bij twijfel vast te stellen of een activiteit wel of niet kan doorgaan.

Mag ik tijdens introductieactiviteiten van mijn studie alcohol drinken? 

Nee, dat is niet toegestaan.

Middelbaar beroepsonderwijs na de zomervakantie

Kan ik in het nieuwe studiejaar weer naar het mbo?

Ja, met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-scholen. Voorwaarden voor deze verruiming van het onderwijs en het gebruik van het openbaar vervoer zijn dat de RIVM-voorschriften worden opgevolgd en de instelling de afspraken die er zijn gemaakt over het OV aanhoudt. Er moet altijd 1,5 meter afstand worden aangehouden tussen studenten onderling en tussen studenten en onderwijspersoneel. 

Door spreiding van begin- en eindtijden van onderwijsactiviteiten over de week, de dag en het uur gaan studenten gespreid van en naar de instelling. De instelling informeert studenten over de aangepaste roosters en de spreidingsregels per instelling of regio. Ook in het nieuwe studiejaar vindt het onderwijs voor een deel online plaats.

Kan ik in het nieuwe studiejaar weer naar alle lessen zoals vanouds?

Nee, dat is niet mogelijk. De instelling informeert studenten over de aangepaste lesroosters en de spreidingsregels. Ook in het nieuwe studiejaar vindt het onderwijs voor een deel online plaats.

Blijft er een tijdslot voor lessen geldig in het nieuwe studiejaar?

Nee, in het nieuwe studiejaar is geen tijdslot voor de lessen. Het tijdsslot dat geldig was sinds 15 juni (lessen van 11.00 uur-15.00 uur en na 20.00 uur), was geldig tot aan de zomervakantie. Wel gelden er nieuwe afspraken over het roosteren van de onderwijsactiviteiten. De instelling informeert studenten over die aangepaste roosters en spreidingsregels.

Geldt de 1,5 meter afstand ook op de instelling?

Ja, de 1,5 meter afstandsregel tot elkaar geldt ook in en rond de gebouwen van de school. Alle RIVM-voorschriften zijn van toepassing op de instelling. Ook geldt dat studenten bij klachten thuis blijven. Elke instelling heeft een plan gemaakt om de spreiding van studenten zo te organiseren dat deze regels gewaarborgd kunnen worden. De instelling informeert studenten over de aangepaste roosters en de spreidingsregels per instelling.

Hoe kan ik in het nieuwe studiejaar het beste naar de instelling komen?    

Het beste kunnen studenten met eigen vervoer naar de instelling komen. Is dit niet mogelijk dan kunnen studenten met het openbaar vervoer. In afstemming met de lesroosters hebben instellingen met lokale OV-bedrijven afspraken gemaakt over spreiding van studenten in het OV. Instellingen informeren studenten over de regionale/ lokale OV-afspraken.

Ik behoor tot een risicogroep van het coronavirus. Moet ik in het nieuwe jaar naar school?

De instellingen nemen allerlei specifieke maatregelen om de verspreiding van het virus te minimaliseren. Studenten die tot de risicogroepen behoren kunnen daarom bij de instelling informeren over de onderwijsmogelijkheden.

Mogen studenten in het nieuwe studiejaar in de spits reizen?

Ja, studenten mogen in de spits reizen. Door spreidingsroosters van het onderwijs zal de spits zo min mogelijk worden belast door studenten.

Verandert er iets aan het studentenreisproduct?    

Nee, het studentenreisproduct verandert niet en blijft geldig op de gebruikelijke tijdstippen.

Per wanneer gaan deze afspraken in?

De nieuwe afspraken gaan in op 1 augustus 2020. Het studiejaar start op het reguliere moment, niet eerder of later dan gebruikelijk. 

Lessen, tentamens en stage tot aan de zomervakantie

Wat voor onderwijsactiviteiten mogen er per 15 juni op de instelling plaatsvinden?

 • MBO-instellingen geven zoveel als mogelijk onderwijs op afstand en dit blijven ze ook de komende tijd doen.
 • De beperkte onderwijsactiviteiten die sinds 15 juni weer mogen plaatsvinden op de instellingen zijn enkel voor praktijklessen, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten, voor zover dit online niet lukt.
 • Examens en begeleiding van kwetsbare studenten konden al fysiek plaatsvinden op de locaties van de mbo-instellingen. Dat blijft zo; daar komen dus sinds 15 juni praktijklessen en toetsing bij.
 • Daarbij mogen de onderwijsactiviteiten plaatsvinden tussen 11.00 – 15.00 uur en na 20.00 uur, zodat studenten de spits kunnen vermijden. (Maatwerk is mogelijk en onderwijsactiviteiten kunnen wel tussen 15.00 - 20.00 uur plaatsvinden, als ze niet eindigen of beginnen tussen 15.00 - 20.00 uur).
 • Op basis van de richtlijnen van het RIVM hebben MBO-instellingen plannen gemaakt over hoe ze het onderwijs op hun locatie sinds 15 juni kunnen organiseren en waarmee ze verantwoord open kunnen. 

Wat moet het bestuur van een MBO-instelling doen bij een tijdelijke sluiting van een school of locatie vanwege het coronavirus?

Ook in deze tijd van corona blijft de continuïteit van het onderwijs onverminderd van groot belang. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin het tijdelijk niet meer mogelijk is om een school of locatie open te houden. Besturen maken een melding van schoolsluiting vanwege corona wanneer een hele school of locatie tijdelijk sluit. Dit doen zij via de beveiligde online omgeving voor contact tussen de inspectie en scholen (het Internet Schooldossier van de Inspectie van het Onderwijs). Het registreren van een melding kost hooguit een paar minuten tijd.

De registratie is erg belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van onderwijs en maatregelen voor te bereiden als dat nodig is. Na de melding neemt de inspectie (waar nodig) contact op met het bestuur om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te bespreken.

Het bestuur doet ook een melding als de school of locatie weer opengaat.

Aan welke regels moeten de onderwijsactiviteiten voldoen per 15 juni?

Op MBO-instellingen mogen enkel beperkte onderwijsactiviteiten plaatsvinden. Deze moeten volden aan de volgende regels:

 • De lessen zijn enkel voor praktijklessen, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten, voor zover dit online niet afdoende kan.
 • De onderwijsactiviteiten vinden plaats tussen 11.00 – 15.00 uur en na 20.00 uur, zodat studenten de spits kunnen vermijden (Maatwerk is mogelijk en onderwijsactiviteiten kunnen wel tussen 15.00 - 20.00 uur plaatsvinden, als ze niet eindigen of beginnen tussen 15.00 - 20.00 uur).
 • Onderwijspersoneel en studenten met gezondheidsklachten komen niet naar de MBO -instellingen.
 • Onderwijsactiviteiten vinden plaats met naleving van de 1,5 meter afstand en binnen overige geldende RIVM- en GGD-richtlijnen. Instellingen hebben daarvoor plannen gemaakt.

Hoe beperken we het vervoer van en naar MBO-instellingen?

Met meerdere maatregelen beperken we het aantal vervoersbewegingen van en naar de instelling. Zo vinden de onderwijsactiviteiten plaats tussen 11.00 – 15.00 uur en na 20.00 uur zodat studenten de spits kunnen vermijden. (Maatwerk is mogelijk en onderwijsactiviteiten kunnen wel tussen 15.00 - 20.00 uur plaatsvinden, als ze niet eindigen of beginnen tussen 15.00 - 20.00 uur).

Daarnaast hebben instellingen nauw overleg met lokale vervoersbedrijven over het vervoer van en naar de instellingen. Ook zorgen instellingen voor maximale spreiding van activiteiten over de dag, over de week en over verschillende locaties. 

Hoe wordt er onderwijs gegeven op MBO-instellingen?

MBO-instellingen geven zoveel als mogelijk onderwijs op afstand en dit blijven ze ook de komende tijd doen. Dit gebeurt met name door online onderwijs te geven.

Sinds 15 juni mogen er beperkte onderwijsactiviteiten plaatsvinden bij MBO-instellingen voor praktijklessen, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten voor zover dit online niet lukt.

Examens en begeleiding van kwetsbare studenten mochten al plaatsvinden op de locaties van de mbo-scholen; dit blijft uiteraard zo. De mogelijkheden gelden voor een beperkt aantal studenten en beperkte tijden op de dag. 

Op basis van de richtlijnen van het RIVM hebben MBO-instellingen plannen gemaakt over hoe ze het onderwijs op hun locatie sinds 15 juni kunnen organiseren en waarmee ze verantwoord open kunnen. 

Wat betekent de datum van 15 juni voor studenten die examen doen?

Het was al mogelijk om de examens door te laten gaan. Dit blijft zo. Sinds 15 juni 2020 kunnen ook lessen op school en in praktijklokalen weer opgestart worden. 

Wat zijn de gevolgen van het RIVM-advies en de nationale maatregelen voor onderwijs en stages in het kader van alle opleidingen in de gezondheidszorg in het mbo en hoger onderwijs (ho)?

 • De betreffende zorginstelling maakt als eerste de keuze of de student een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in de zorginstelling voorop. Er bestaat ruimte voor de student om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling of hij/zij om persoonlijke redenen de stage of het coschap wil continueren of niet.
 • Op dit moment is de richtlijn dat er weer beperkt fysieke onderwijsactiviteiten op de locaties van onderwijsinstellingen plaatsvinden. Stages en andere aan het onderwijs gerelateerde activiteiten buiten de instelling kunnen doorgaan, behalve als de werkgever in verband met corona(maatregelen) reden heeft de activiteit te staken.
  Medische- en zorgopleidingen als ook onderwijsvormen waarbij studenten in de vorm van stage of onderwijs in een zorginstelling werken, vormen een bijzondere categorie. Denk bijvoorbeeld aan een UMC, een algemeen ziekenhuis of extramurale zorginstelling. Omdat de zorginstelling zich primair op het zorgproces moet kunnen richten, geldt hier dat het in sommige gevallen nodig is dat stagiaires en coassistenten naar huis gaan. En soms is het juist noodzakelijk dat stagiaires of coassistenten blijven, omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de patiëntenzorg. 
 • Als het relevant is, wordt afgesproken of en hoe de eventueel afwijkende werkzaamheden binnen de doelstellingen van de stage of het coschap passen. Bij die afspraken is de onderwijsinstelling leidend.
 • Studenten kunnen, ook wanneer hun stage, coschap of andere onderwijsvorm is geannuleerd, als student-vrijwilliger in een zorginstelling werkzaam zijn. Voor deze (arbeids-)relatie dienen aparte afspraken te worden gemaakt tussen de zorginstelling en de student, bijvoorbeeld in verband met de verzekering. Ook in deze gevallen wordt de zorginstelling geadviseerd de afweging te maken of de student de werkzaamheden kan continueren. De zorginstelling zorgt dat het duidelijk is voor de student dat aan deze vrijwillige werkzaamheden geen beoordeling is gekoppeld. En dat het geen voortzetting betreft van eerder gevolgde onderwijsactiviteiten.

Hoe zit het met het studentenreisproduct voor mbo-studenten?

Mbo-studenten hebben standaard recht op de reisvoorziening voor hun nominale studieduur plus drie jaar extra. In het mbo zorgen de coronamaatregelen dus niet voor het bereiken van het maximale reisrecht en daarom is het niet nodig dat mbo-studenten extra reisrecht ontvangen.

Hoe zit het met het bindend studieadvies?

Mbo-scholen hebben tot 12 maanden na de start van de opleiding (bij meerjarige opleidingen) de tijd om een bindend studie advies (BSA) te geven. Het positief of negatief bindend studieadvies kan pas gebeuren wanneer er over de hele linie voldoende beeld is over de studievoortgang en de school hierbij de persoonlijke omstandigheden van de student betrekt. Het feit dat de student onvoldoende studievoortgang heeft geboekt vanwege de coronamaatregelen, en daardoor niet alle resultaten heeft behaald, is zo’n omstandigheid.

Gaan de examens in het mbo door?

Ja, de examens in het mbo gaan zoveel mogelijk door. De examens voor studenten in het laatste jaar van hun opleiding zijn het belangrijkste. Daar geven de mbo-scholen voorrang aan.

De examens kunnen online, op stageplekken of andere locaties worden afgenomen, mits voldoende afstand gehouden kan worden en andere instructies van het RIVM in acht worden genomen.

Ook andere studenten in andere jaren kunnen examens afleggen.

Waar kunnen mbo-studenten meer informatie vinden over de examens?

Bekijk de informatie over examens en diploma's tijdens corona op de website van JOB mbo.

Waar kunnen mbo-instellingen meer informatie vinden?

Bekijk de handreiking op de website van de MBO Raad waarin er meer duidelijk wordt over een verantwoorde diplomering van studenten.

Ik kan geen gebruikmaken van afstandsonderwijs, bijvoorbeeld omdat ik geen computer heb. Kan ik op de school terecht?

Ja, overleg met uw school wanneer u op de mbo-school terecht kunt om gebruik te maken van de leer- en ICT-faciliteiten van de school.

De proeve van bekwaamheid die ik moet afleggen kan niet doorgaan omdat het leerbedrijf is gesloten. Kan ik terecht op de school?

Scholen communiceren aan studenten welke examens door zullen gaan. En hoe de school deze examens aanbiedt.

Ik kan of wil niet doorgaan met mijn stage vanwege het coronavirus. Wat betekent dat?

Het uitgangspunt is wel dat stages van mbo-studenten door blijven gaan. In veel gevallen zal dat praktisch niet mogelijk zijn. 

Leerbedrijven moeten misschien tijdelijk hun deuren sluiten door de aangescherpte overheidsrichtlijnen. Bijvoorbeeld horeca of de evenementenorganisatie. Of uit eigen beweging van het bedrijf.

De school beoordeelt of de leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond zijn. Als dit niet het geval is moet de student de stage in principe later inhalen. Dit kan voor studenten leiden tot een langere studieduur.

Financiële vragen

Waarom moet ik volledig lesgeld betalen, terwijl niet alle onderwijsactiviteiten op locatie doorgaan?

Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op MBO-scholen. Daarnaast vindt een deel van de lessen online plaats.

Onderwijsinstellingen dragen zorg voor voldoende onderwijs die studenten in de gelegenheid stelt om binnen de gestelde termijn een diploma te halen. Het ministerie van Onderwijs heeft nauw contact met de instellingen over hoe zij dit in de huidige situatie het beste kunnen invullen.

Studenten die het afgelopen studiejaar door corona vertraging hebben opgelopen en daardoor niet binnen de gestelde termijn konden afstuderen, krijgen hiervoor een financiële tegemoetkoming.

Zie ook: duo.nl/corona.

Is er extra geld beschikbaar voor het onderwijs vanwege de coronacrisis?

Ja. Het kabinet investeert bijna € 500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt € 244 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben. Voor de voorschoolse educatie wordt een aparte regeling ontwikkeld. 

Meer informatie over de subsidieregeling en het gehele steunpakket is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Kom ik als student in aanmerking voor een tegemoetkoming omdat mijn extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt?

De tegemoetkoming is voor studenten die in de maanden juni, juli, augustus of september 2020 voor het laatst een basisbeurs (mbo-bol) of aanvullende beurs krijgen en daarna alleen nog maar kunnen lenen. Voor bol-studenten met alleen een basisbeurs is dit een bedrag van € 800. Voor bol-studenten die daarnaast ook een aanvullende beurs hebben gaat het om een totaalbedrag van € 2.000.

Zie ook www.duo.nl/corona.

Wat moet ik als student doen om de tegemoetkoming (omdat de extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt) te ontvangen? 

Als u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming hoeft u niets te doen. DUO zorgt ervoor dat u het bedrag automatisch op uw rekening krijgt gestort. U ontvangt het bedrag eind september 2020.

Zie ook www.duo.nl/corona.

Kom ik als student in aanmerking voor financiële compensatie van extra kosten vanwege studievertraging?

Alle studenten in het bekostigd mbo die in het studiejaar 2019-2020 en 2020-2021 zijn ingeschreven en die tussen 1 augustus 2020 en 31 januari 2021 een diploma behalen, krijgen in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een tegemoetkoming. 

Voor een bbl-student in het mbo is dat een eenmalige tegemoetkoming van € 150. Een bol-student in het mbo ontvangt € 300.

Bij bekostigd onderwijs betaalt (bekostigt) de overheid de onderwijsinstelling voor het geven van opleidingen. Vraag na bij de onderwijsinstelling of deze bekostigd onderwijs geeft. 

Zie ook www.duo.nl/corona.

Wat moet ik als student doen om deze financiële compensatie van extra kosten vanwege studievertraging te ontvangen?

Als uw gegevens bij DUO bekend zijn, hoeft u niets te doen en zal DUO het bedrag automatisch naar u overmaken. Als er gegevens van u ontbreken, zal DUO contact met u zoeken om deze gegevens op te vragen. U ontvangt het bedrag eind 31 maart 2021. 

Zie ook www.duo.nl/corona.

Was de aanmelddatum voor het mbo uiterlijk 1 april?

Nee. De nieuwe datum om u aan te melden voor een mbo-opleiding was uiterlijk 1 mei. De jaarlijkse aanmelding werd dus met een maand uitgesteld. Op deze manier kregen instellingen de ruimte om eerst het onderwijs goed te organiseren en bekend te maken hoe de aanmeld- en intakeprocedures eruit gaan zien.

Moest ik mij uiterlijk 1 mei aanmelden voor een opleiding aan een hogeschool?

Het was belangrijk dat u zich zo snel mogelijk aanmeldde. Liefst voor 1 mei, dan konden hogescholen nog een studiekeuzecheck voor u organiseren.

Als dat niet lukte, dan kon u zich vanwege het coronavirus tot uiterlijk 1 juni aanmelden voor een bachelor- of associate degree opleiding om er zeker van te zijn dat u wordt toegelaten.

Ik ben mbo-student en loop kleine studievertraging op, kan ik dan wel worden toegelaten op een hogeschool?

Een mbo-student die door de maatregelen vanwege het coronavirus nog 1 of enkele kleine vakken of de stage niet heeft kunnen afronden voor 1 september, of in de afronding van beroepspraktijkvorming zit, kan toch worden toegelaten tot een bachelor of ad-opleiding aan een hogeschool. De ad-opleiding of de hogeschool bepaalt of u over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de opleiding te kunnen starten en of de studievertraging in het mbo vóór 1 januari kan worden ingehaald.

U heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om het mbo-diploma volledig af te maken. Lukt dat voor 1 januari niet, dan dient u de opleiding alsnog te verlaten. U kunt zich het beste zo snel mogelijk aanmelden bij de beoogde hbo- of ad-opleiding. Zij kunnen u verder informeren over de toelatingsprocedure. Daarnaast dient u een afrondingsadvies aan te vragen bij de mbo-instelling waar u nu studeert.

Bekijk ook: