Veelgestelde vragen over het coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan weer open op 2 juni. Leerlingen en onderwijspersoneel houden 1,5 meter afstand. Dat betekent dat in praktijk niet alle leerlingen tegelijk op school zijn. Voor het voortgezet speciaal onderwijs is er meer maatwerk nodig om afstand te bewaren. Daarom geldt daar deze afstand zoveel als mogelijk. De centrale examens gaan niet door. Het schoolexamen is de basis voor het diploma. 

Wat gebeurt er nu op scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan vanaf 2 juni weer open. De Voortgezet Onderwijs (VO)-raad heeft een praktische uitwerking van protocollen gemaakt voor scholen.

De PO-Raad werkt aan een praktische uitwerking voor het voortgezet speciaal onderwijs. Deze uitwerkingen volgen de richtlijnen van het RIVM.

Scholen informeren ouders en leerlingen over het onderwijs op hun school vanaf 2 juni. 

Waarom zijn de scholen dicht?

Omdat veel leraren en ouders zich zorgen maakten. En het onderwijs lastiger te organiseren was vanwege zieken. De scholen zijn sinds 15 maart gesloten.

Het voortgezet onderwijs gaat vanaf 2 juni weer open.

Hoe ziet het onderwijs op middelbare scholen eruit vanaf 2 juni?

  • Scholen zorgen zelf voor de praktische invulling van de opening, volgens de richtlijnen van het RIVM. Daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. In ieder geval gelden de volgende regels:
  • Scholen geven alle leerlingen fysiek onderwijs. Het is niet de bedoeling dat dit wordt beperkt tot een mentoruur en een paar toetsen.
  • Leerlingen onderling, leerlingen en onderwijspersoneel en onderwijspersoneel onderling moeten altijd 1,5 meter afstand houden.
  • De onderwijstijd wordt zo over de dagen verdeeld dat het aantal vervoersbewegingen zo beperkt mogelijk is.
  • Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. Dus leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school naar school. De VO-raad en regionale vervoerders maken afspraken over speciaal vervoer voor leerlingen die meer dan 8 kilometer van school wonen en van het openbaar vervoer afhankelijk zijn.

Hoe moeten de leerlingen in het voortgezet onderwijs naar school komen?

Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school en vermijden het openbaar vervoer. Scholen nemen maatregelen om drukte in de spits zoveel mogelijk tegen te gaan. De VO-raad en regionale vervoerders maken afspraken over speciaal vervoer voor leerlingen die meer dan 8 kilometer van school wonen en van het openbaar vervoer afhankelijk zijn. Zie ook de handreiking voor vervoer van leerlingen op de website van de VO-raad.

Hoe ziet het onderwijs op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) eruit vanaf 2 juni?

De scholen in het vso gaan weer volledig open vanaf 2 juni. In het voortgezet speciaal onderwijs bewaren leerlingen en personeel, net als in het reguliere voortgezet onderwijs, 1,5 meter afstand. Dit zal niet altijd mogelijk zijn bij deze groep leerlingen. Daarom wordt deze afstand in de school zo veel als mogelijk gehandhaafd.

De risico’s zijn volgens de deskundigen beperkt, omdat het meestal kleinere scholen zijn en de voorzorgsmaatregelen en hygiëne-afspraken goed worden opgevolgd.

In het vso is het nog belangrijker dat risicogroepen extra voorzichtig zijn en dat mensen met klachten thuis blijven.

Hoe ziet het leerlingenvervoer voor het vso eruit vanaf 2 juni?

In het leerlingenvervoer voor het vso houden chauffeurs, leerlingen, ouders en scholen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Ook hier geldt dat dit niet altijd mogelijk zal zijn bij deze groep leerlingen.

De gezondheidscheck vormt de basis voor de beslissing om een leerling te vervoeren. Op basis van een door het RIVM opgesteld kader heeft Koninklijk Nederlands Vervoer een protocol voor veilig leerling- en kinderopvangvervoer gemaakt.

Gaat gymles door?

Ja, gymles kan doorgaan. De gymles op het voortgezet onderwijs vindt buiten plaats. Dit staat in de richtlijnen die door de onderwijsorganisaties zijn opgesteld.

Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school? 

Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.
Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

Hoe kan ik mij laten testen op het coronavirus?

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Op de pagina Testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Gaat bekostiging van scholen gewoon door?

Ja. Bekostiging aan scholen gaat gewoon door.

Is er extra geld beschikbaar voor het onderwijs vanwege de coronacrisis? 

Ja. Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt €244 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.

Voor de voorschoolse educatie wordt een aparte regeling ontwikkeld. Meer informatie over de subsidieregeling en het gehele steunpakket is te vinden op de website van de Rijksoverheid. 

Gaat de school van mijn kind nu online lessen aanbieden?

Scholen zijn niet verplicht om online lessen aan te bieden. Dat is ook niet in alle situaties de meest geschikte oplossing. Er kunnen ook andere manieren zijn om het onderwijs toch door te laten gaan als er lessen uitvallen. De school zal u hierover informeren. Via de website Lesopafstand.nl is er informatie beschikbaar voor scholen hoe zij dit het beste kunnen vormgeven.

De school van mijn kind wil geen online lessen aanbieden. Wat kan ik nog doen?

Scholen zijn niet verplicht om online lessen aan te bieden. Dat is ook niet in alle situaties de meest geschikte oplossing. Er kunnen ook andere manieren zijn om het onderwijs toch door te laten gaan als er lessen uitvallen. De school zal u hierover informeren. Via de website Lesopafstand.nl is er informatie beschikbaar voor scholen hoe zij dit het beste kunnen vormgeven.

De meeste lesmethoden zijn in de regel zo opgebouwd dat leerlingen tot op zekere hoogte zelf door de lesstof kunnen gaan. Denk aan boeken met online onderdelen. De school zal daarover informeren. U kunt uw kind daar als ouder bij helpen, vooral door hem of haar te motiveren.

Ik heb geen pc, laptop, tablet of internetverbinding beschikbaar thuis. Hoe kan mijn kind toch onderwijs volgen?

Meld dit bij de school, zodat gezocht kan worden naar een passende oplossing. Wanneer de school lessen of lesstof digitaal gaat aanbieden, dan moeten zij er voor zorgen dat alle leerlingen daar toegang toe hebben. Kan uw kind maar beperkt gebruik maken van een pc, laptop of tablet? Bijvoorbeeld omdat u zelf thuiswerkt? Probeer hier dan zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.

Wat gebeurt er met het onderwijs aan nieuwkomers?

Voor nieuwkomers (kinderen die nog maar kort in Nederland zijn; bijvoorbeeld kinderen van asielzoekers of arbeidsmigranten) geldt het volgende:

Voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs (zoals op scholen met een internationale schakelklas) zijn de scholen tot 2 juni gesloten. Zij krijgen onderwijs op afstand. 

Voor alle nieuwkomers die nog niet 100% naar school gaan is aan scholen, schoolbesturen en gemeenten gevraagd om maatwerkoplossingen te bieden. Dit kan bijvoorbeeld door noodopvang aan te bieden. Maatwerkoplossingen zijn voor deze groep nodig, vanwege de kwetsbare positie waarin deze leerlingen zich bevinden. Begeleiding thuis is bijvoorbeeld vaak extra moeilijk.