Soorten coronatesten

Er zijn verschillende soorten testen om te ontdekken of u besmet bent met corona. Welke test geschikt is, verschilt per situatie.

Testen die de overheid gebruikt

Dit zijn de testen die de GGD op dit moment inzet:

 • De PCR-test
  Deze test wordt het meest ingezet in de teststraten, maar kost meer tijd dan een sneltest.
 • De LAMP-test
  Deze test is net zo nauwkeurig als een PCR-test, maar je hebt de uitslag sneller.
 • De antigeen-sneltest
  Deze sneltest geeft heel snel een uitslag. De test is minder gevoelig dan de andere testen. Daarom kan het soms nodig zijn de uitslag te bevestigen met een andere test.  
 • De ademtest
  Een ademtest is snel en gebruiksvriendelijk, maar deze kan vooral goed aantonen dat u géén corona heeft. Is de uitslag negatief? Dan weet u dus genoeg. Is er geen negatieve uitslag? Dan krijgt u daarna een andere test om te bepalen of u corona heeft.

Soorten testen als u klachten heeft

Heeft u klachten die passen bij corona? Dan kunt u getest worden met alle soorten testen die de overheid gebruikt.

In een paar situaties is opnieuw testen met een andere soort test nodig. Bij de volgende mensen moet een negatieve uitslag van een antigeentest namelijk bevestigd worden met een LAMP-test of PCR-test:

 • zorgpersoneel;
 • mensen die ernstig ziek zijn en zich melden bij de huisarts of spoedeisende hulp;
 • kwetsbare mensen die in een instelling wonen.

Krijgt u na een negatieve testuitslag opnieuw klachten of worden de klachten erger? Laat u dan altijd opnieuw testen. Of bel de huisarts indien nodig.

Soorten testen als u geen klachten heeft

Heeft u geen klachten? Dan zijn ook alle testen geschikt die de overheid gebruikt. In de volgende situaties kunt u bij de GGD getest worden zonder klachten:

 • U had (nauw) contact met iemand met corona
  Laat u zo snel mogelijk testen. Op de 5e dag na het laatste contactmoment laat u zich nog een keer testen. Als die uitslag negatief is mag u uit quarantaine.
 • Er is een besmetting in de klas op de basisschool
  Kinderen en leraren kunnen op de 5e dag na het laatste contactmoment getest worden. Bij een negatieve testuitslag op de 5e dag mogen ze uit quarantaine.
 • U komt uit het buitenland
  Als u aankomt, gaat u 10 dagen in quarantaine. U kunt op de 5e dag na aankomst een testafspraak maken. Bij een negatieve testuitslag mag u uit quarantaine.
 • Bij een screening in een instelling
  Als er een uitbraak is in een instelling, kunnen bewoners getest worden met alle soorten testen. Maar een negatieve uitslag van een antigeen sneltest moet bevestigd worden met een LAMP-test of PCR-test.
 • Uw gemeente doet mee aan een pilot gebiedstesten
  U kunt met alle soorten testen worden getest. Houd er rekening mee dat een testuitslag een momentopname is en dat u er slechts een korte tijd op kunt vertrouwen. Blijf ook na een negatieve testuitslag alert op klachten en houd u aan de basisregels.

Toegestane NAAT (PCR-) testen bij inreizen naar Nederland

Reist u naar Nederland en moet u een negatieve testuitslag laten zien? Vanaf 3 maart zijn voor dit doel ook andere testmethoden toegestaan dan alleen de PCR-test. Dit zijn zogenaamde ‘NAAT-testen’. De PCR-test is ook een NAAT-test. Deze testen stellen vast of iemand corona heeft door de aanwezigheid van RNA-materiaal van het coronavirus aan te tonen.

De volgende testen zijn toegestaan als u een negatieve testuitslag moet laten zien:

 • PCR;
 • RT PCR;
 • LAMP;
 • TMA; en
 • mPOCT.

Meer informatie over de PCR-test staat op de website van het RIVM.

Betrouwbaarheid testen beoordelen

De Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) en het RIVM zoeken uit hoe betrouwbaar coronatesten zijn. Zij beoordelen of de testen ingezet kunnen worden en voor wie. Nieuwe (snelt)testen worden alleen ingezet als dit snel, veilig en betrouwbaar kan. Voordat de testen worden goedgekeurd, is veel onderzoek gedaan, zodat de testuitslagen genoeg zekerheid geven.

Testen op antistoffen in het bloed (serologische testen)

Er zijn commerciële partijen die serologische testen aanbieden. Die tonen aan of u het virus heeft gehad, door uw bloed te onderzoeken op antistoffen. De overheid gebruikt alleen serologische tests om te onderzoeken of de bevolking afweer opbouwt tegen het virus. Maar een serologische test is niet geschikt om vast te stellen of u op dit moment corona heeft. De aanmaak van antistoffen gebeurt namelijk pas laat na een besmetting. Dus met een serologische test kunt u niet ontdekken of u op dit moment corona heeft en besmettelijk bent.