Testbeleid

Corona bevindt zich in een andere fase. Sinds 11 april 2022 is het daarom niet meer nodig om na een positieve zelftest een bevestigingstest (confirmatietest) te doen bij de GGD. Zelftesten bij klachten blijft wel belangrijk. Door de zelftest weet u namelijk of u corona hebt of niet. En kunt u uw gedrag daarop aanpassen.

Wijzigingen sinds 11 april

Geen bevestigingstest na positieve zelftest meer bij GGD

Tot 11 april was het nodig om een positieve uitslag van een zelftest te bevestigen met een PCR-test bij de GGD. Dit advies komt te vervallen. Vanaf 11 april 2022 volstaat de uitslag van een zelftest. Wilt u weten wat u moet doen na een positieve zelftest? Doe dan de check.

Doelgroepen testen bij GGD

Niet voor iedereen volstaat een zelftest. Het advies is om een PCR-test bij de GGD te doen als u bij een van de volgende doelgroepen hoort:

  • Zorgmedewerkers die werken met mensen met een kwetsbare gezondheid.
  • Inwoners van een verpleeghuis of een andere instelling met kwetsbare personen met een kwetsbare gezondheid (boven de 70 jaar of met een ernstige afweerstoornis). (lci.rivm.nl)
  • Mensen die thuis wonen en naar de dagbesteding gaan (boven de 70 of met een ernstige afweerstoornis) (lci.rivm.nl)
  • Mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van anderen.
  • Mensen die een herstelbewijs nodig hebben.

Doe de check na positieve test

Dat de meeste mensen niet meer bij de GGD hoeven te testen, heeft ook gevolgen voor het geven van informatie aan mensen die corona hebben. In plaats van dat de GGD u belt na een positieve test, staat alle informatie over isolatie en het vermijden van contact in de check.

Mensen met een kwetsbare gezondheid

Het is belangrijk om voorzichtig te zijn en blijven in contact met mensen met een kwetsbare gezondheid. Ook met een negatieve zelftest. Mensen zonder klachten die een negatieve zelftest hebben wordt geadviseerd de zelftest te herhalen als men zich onder kwetsbare mensen begeeft of gaat begeven. Bijvoorbeeld de dag erna. Daarnaast is het voor het beschermen van kwetsbare mensen nog steeds belangrijk om de basisregels te handhaven. Zoals waar mogelijk afstand houden, regelmatig handen wassen en hoesten in de elleboog. 

Waarom deze wijzigingen in testbeleid?

De huidige virusvariant is minder ziekmakend. Ook hebben veel mensen bescherming opgebouwd. Hierdoor komen er minder mensen in het ziekenhuis en is er minder druk op de zorg. Het kabinet vindt het daarom verantwoord om nu de rol van PCR-testen bij de GGD’en af te bouwen. Tegelijkertijd doet het kabinet hierbij een oproep aan mensen om goed om te gaan met zowel de gezondheid van uzelf, als de gezondheid van de mensen om u heen. Wanneer u klachten hebt, zijn zelftesten een betrouwbare manier om vast te stellen of u corona hebt. Het kabinet zet dan ook in op het betaalbaar en toegankelijk houden van deze testen. Bijvoorbeeld door deze gratis te blijven verstrekken aan mensen met lage inkomens.

Zicht op virus door rioolwateronderzoek en infectieradar

De analyse van GGD-testen speelden een belangrijke rol bij het zicht houden op verspreiding en veranderingen van het virus. Met het wegvallen van de confirmatietesten zullen er veel minder testen bij de GGD’en worden afgenomen. Dankzij onder andere rioolwateronderzoek en de infectieradar kan het kabinet alsnog nauwlettend in de gaten houden hoe gezondheidsklachten verspreid zijn en zich ontwikkelen. Op die manier is het kabinet in staat om een vinger aan de pols te houden en in te grijpen als dat nodig is.