Testen op corona in het onderwijs en kinderopvang

Onderwijsinstellingen kunnen zelftesten inzetten om besmettingen te signaleren. Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig.

Vanaf 11 april geen voorrang onderwijs- en kinderopvangpersoneel meer bij testen GGD

De voorrang bij coronatesten bij de GGD geldt vanaf 11 april 2022 niet meer voor onderwijs- en kinderopvangpersoneel. Voor hen is een PCR-test niet noodzakelijk en is het bovendien sneller om een zelftest te gebruiken bij klachten. Op die manier kunnen pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, gastouders en leraren ook sneller weer aan het werk. 

Zelftesten in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Scholen kunnen gebruik maken van zelftesten voor hun personeel als zij klachten hebben. Dit testadvies geldt voor iedereen. Medewerkers en leerlingen doen de zelftest thuis. Leerlingen kunnen dit doen met hulp van de ouders/verzorgers. Scholen ontvangen hiervoor gratis zelftesten.

Zelftesten in het mbo en hoger onderwijs

Personeel en studenten kunnen een zelftest gebruiken als zij klachten hebben. Het gebruik van de zelftesten is vrijwillig. Onderwijsinstellingen ontvangen hiervoor op aanvraag gratis zelftesten.

Zie ook:

Zelftesten personeel kinderopvang

De overheid levert geen zelftesten meer aan de kinderopvangsector voor personeel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) leverde in het voorjaar van 2021 eenmalig zelftesten. In die periode was de vaccinatiegraad nog erg laag en waren zelftesten nog niet in grote hoeveelheden beschikbaar. Sindsdien is de situatie veranderd en zijn er meer zelftesten beschikbaar. Dit is reden geweest om vanuit de overheid geen zelftesten meer te verstrekken aan de kinderopvang.

Het ministerie van SZW blijft voor deze sector de epidemiologische situatie aandachtig volgen.