Aanvragen zelftesten in onderwijs en kinderopvang

Zelftesten bij klachten blijft belangrijk. Onderwijsinstellingen kunnen zelftesten aanvragen voor leerlingen, studenten en onderwijspersoneel. Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig.

Zelftesten in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Scholen kunnen kosteloos zelftesten aanvragen. Deze zijn bedoeld voor leraren en leerlingen om te gebruiken bij klachten. Leraren en leerlingen doen de zelftest thuis. Leerlingen kunnen dit doen met hulp van de ouders/verzorgers.  

Meer informatie voor scholen over het aanvragen van gratis zelftesten is te vinden in de vragenmodule van CoTeRo.

Zelftesten in het mbo en hoger onderwijs

Onderwijsinstellingen in het mbo en hoger onderwijs kunnen op aanvraag gratis zelftesten ontvangen. Medewerkers en studenten kunnen deze zelftesten gebruiken als zij klachten hebben. 

Zie ook:

Zelftesten personeel kinderopvang

De overheid levert geen zelftesten meer aan de kinderopvangsector voor personeel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) leverde in het voorjaar van 2021 eenmalig zelftesten. In die periode was de vaccinatiegraad nog erg laag en waren zelftesten nog niet in grote hoeveelheden beschikbaar. Sindsdien is de situatie veranderd en zijn er meer zelftesten beschikbaar. Dit is reden geweest om vanuit de overheid geen zelftesten meer te verstrekken aan de kinderopvang.

Het ministerie van SZW blijft voor deze sector de epidemiologische situatie aandachtig volgen.

Sinds 11 april geen voorrang onderwijs- en kinderopvangpersoneel meer bij testen GGD

De voorrang bij coronatesten bij de GGD geldt sinds 11 april 2022 niet meer voor onderwijs- en kinderopvangpersoneel. Voor hen is een PCR-test niet noodzakelijk. Een zelftest bij klachten is bovendien sneller. Zo kunnen pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, gastouders en leraren ook eerder weer aan het werk.