Testen op corona in het onderwijs en kinderopvang

Onderwijs- en kinderopvanginstellingen kunnen zelftesten inzetten om besmettingen zo snel mogelijk te signaleren. En daarmee corona-uitbraken te voorkomen of te verkleinen. Hierdoor kan het fysiek onderwijs op school, de instelling of de kinderopvang zoveel mogelijk doorgaan. De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school of de instelling. Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig.

Testen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (VO)

Scholen kunnen gebruik maken van preventief zelftesten voor hun personeel en (VO) leerlingen. Scholen ontvangen hiervoor gratis zelftesten:

  • Medewerkers en leerlingen testen
    Medewerkers uit het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen zichzelf 2 keer per week testen, zonder dat daar direct aanleiding toe is. Dit geldt ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (er worden geen zelftesten aangeboden aan leerlingen in het basisonderwijs). Medewerkers en leerlingen nemen deze preventieve test zelf thuis af. Daarnaast kunnen leraren met klachten zich met voorrang laten testen.
  • Risicogericht testen
    Scholen kunnen hiernaast ook, op het moment dat een coronabesmetting op school bekend is, gebruik maken van risicogericht zelftesten op school. Dit geldt zowel voor onderwijspersoneel als leerlingen en gebeurt in overleg met de GGD.

Scholen vinden handreikingen om het zelftesten te organiseren op de website Lesopafstand.nl. 

Coronatesten in het mbo en hoger onderwijs

Het kabinet heeft besloten dat de norm om 1,5 meter afstand te houden van anderen per 30 augustus vervalt in het mbo en hoger onderwijs (hbo en universiteit). Om dit verantwoord te doen, heeft het OMT geadviseerd aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen. Het kabinet heeft daarom besloten om door te gaan met het vrijwillige preventieve zelftestbeleid voor studenten en medewerkers in het mbo en hoger onderwijs.

Mbo, hbo en universiteiten kunnen zelftesten aanvragen via Zelftestonderwijs.nl.

Corona zelftesten in de kinderopvang

Medewerkers kunnen zichzelf 2 keer per week testen op het coronavirus. Ook zonder een directe aanleiding. Door dit regelmatig te doen (2 keer in de week) weten zij eerder of ze besmet zijn. Zo voorkomen ze een grotere uitbraak.

Zijn medewerkers in de kinderopvang (nog) niet immuun of niet (volledig) gevaccineerd? Dan krijgen zij het advies het preventief zelftesten te blijven doen. In ieder geval geldt dit advies tot 2 weken nadat iedereen die dat wil is gevaccineerd. Dat is rond 19 september 2021.

Meer informatie: Zelftestenkinderopvang.nl