Testen in het onderwijs en kinderopvang

Onderwijs- en kinderopvanginstellingen kunnen zelftesten inzetten om corona-uitbraken te voorkomen of te verkleinen. Daardoor kan fysiek onderwijs op school of de instelling en de kinderopvang zoveel mogelijk doorgaan. De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school of de instelling. Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig.

Zelftesten in basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs

Sinds 19 april 2021 kunnen medewerkers en leerlingen (leerlingen alleen in het voortgezet onderwijs) zichzelf testen op het coronavirus. Scholen ontvangen hiervoor zelftesten.

Het doel van zelftesten is om een besmetting onder leerlingen en personeel zo snel mogelijk te signaleren, en daarmee verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De zelftest is een extra middel om de veiligheid op en rondom de scholen te vergroten en de continuïteit van het onderwijs te bevorderen. Scholen ontvangen hiervoor gratis zelftesten. Op de website zelftesteninhetonderwijs.nl staat meer informatie over zelftesten voor scholen.

Preventief testen

Scholen kunnen gebruik maken van preventief zelftesten voor hun personeel en (VO) leerlingen. Preventieve zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van school. Door regelmatig preventief te testen, weten medewerkers en leerlingen eerder of ze besmet zijn en kunnen ze een grotere uitbraak voorkomen.

Onderwijspersoneel

Medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs en leerlingen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen zichzelf 2 keer per week testen, zonder dat daar direct aanleiding toe is. Ze nemen deze preventieve test zelf thuis af.

Vo-leerlingen

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen zichzelf nu ook 2 keer per week testen, zonder dat daar direct aanleiding toe is. Deze zelftests worden op school uitgereikt. Leerlingen nemen deze preventieve test zelf thuis af. Op de basisschool worden geen zelftesten aangeboden.

Risicogericht testen

Scholen kunnen hiernaast ook, op het moment dat een coronabesmetting op school bekend is, gebruik maken van risicogericht zelftesten op school. Dit geldt zowel voor onderwijspersoneel als leerlingen en gebeurt in overleg met de GGD.

Testen in het mbo en hoger onderwijs

Studenten voelen zich beter als zij met elkaar lessen en colleges volgen op de instelling. Het kan ook helpen om studievertragingen te voorkomen.

Versoepelingen in het hoger onderwijs zijn vanaf 26 april weer beperkt mogelijk. Iedere student kan dan ongeveer 1 dag per week fysiek onderwijs volgen op hun hogeschool of universiteit. Begin mei komen er ook zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers in het hoger onderwijs.

In het mbo kunnen studenten al sinds 1 maart weer 1 dag per week naar school. Rond begin juni 2021 komen ook voor studenten en medewerkers in het mbo komen zelftesten beschikbaar.  

De zelftesten zijn een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen. Het gebruik van zelftesten gebeurt  op vrijwillige basis voor studenten en medewerkers. De zelftesten helpen mee om coronabesmettingen snel op te sporen. 

Pilots met testen in het hoger onderwijs

Er lopen 8 regionale pilots rondom testen instellingen in het hoger onderwijs. Onder andere met begeleide zelfafname en zelftesten. Deze pilots moeten duidelijk maken hoe (snel)testen kunnen bijdragen om fysiek onderwijs op termijn mogelijk te maken. Zonder dat de 1,5 meter afstandsregel geldt. 

In de pilots testen onderzoekers diverse testprocedures en testtypen. Op die manier doen zij kennis op over de mogelijkheden en belemmeringen van testen. De gegevens zijn nodig voor het nieuwe college- en studiejaar in september. 

Om voldoende kennis op te bouwen is het belangrijk dat studenten en medewerkers meedoen aan de pilots. Het doel van de pilots aanvullend op het doel van de zelftesten. Deze testen zijn een extra instrument in de bestrijding van het coronavirus in de Nederlandse samenleving. 

Zelftesten in de kinderopvang

Kinderopvangorganisaties ontvangen vanaf 4 mei 2021 zelftesten voor het coronavirus. Hiermee kunnen kinderopvangmedewerkers en gastouders zichzelf tot de zomer 2 keer per week vrijwillig preventief testen. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvang. Door regelmatig preventief te testen, weten medewerkers en gastouders eerder of ze besmet zijn en kunnen ze een grotere uitbraak voorkomen. Regelmatig is 2 keer per week. Meer informatie vindt u op www.zelftestenkinderopvang.nl