Testen in het onderwijs

Testen kan helpen om meer fysiek onderwijs in de toekomst weer mogelijk te maken. Vanaf medio april 2021 kan het onderwijs zelftesten inzetten.

Testen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Testen op basisscholen en middelbare scholen kunnen besmettingen en verspreiding van het virus voorkomen. Kinderen en leraren blijven sowieso thuis bij klachten en laten zich dan testen.

Pilots met testen in het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs lopen pilots naar risicogericht testen. Dat houdt in dat een bredere groep leerlingen en medewerkers zich laat testen in geval van een besmetting. Op basis van de ervaringen wordt het beleid momenteel verder uitgewerkt.

Testen in het mbo en hoger onderwijs

Studenten voelen zich beter als zij met elkaar lessen en colleges volgen op school of hogeschool. Het kan ook helpen om studievertragingen te voorkomen.

Versoepelingen in het hoger onderwijs zijn nu niet mogelijk omdat er nog teveel coronabesmettingen zijn. Zodra fysiek onderwijs mogelijk is, komen er ook zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers.

De zelftesten zijn een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen. En ze zijn op vrijwillige basis voor studenten en medewerkers. De zelftesten helpen mee om coronabesmettingen snel op te sporen. En ze helpen mee aan een veilige omgeving op de hogeschool of de universiteit. 

Ook voor het mbo komen zelftesten beschikbaar.

Pilots met testen in het hoger onderwijs

Er lopen pilots bij hoger onderwijsinstellingen rondom testen, onder andere met begeleide zelfafname en zelftesten. Het kabinet wil de pilots de komende periode uitbreiden.