Testen op corona in het onderwijs en kinderopvang

Onderwijsinstellingen kunnen zelftesten inzetten om besmettingen zo snel mogelijk te signaleren. De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school of de instelling. Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig.

Testen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Scholen kunnen gebruik maken van zelftesten voor hun personeel en voor leerlingen vanaf groep 6. Scholen ontvangen hiervoor gratis zelftesten:

  • Zelftesten medewerkers en leerlingen
    Onderwijspersoneel en leerlingen vanaf groep 6 doen thuis 2x per week een zelftest. Voor de zekerheid, dus ook als zij geen klachten hebben. Dit testadvies geldt voor iedereen, dus ook voor medewerkers en leerlingen die gevaccineerd zijn. Medewerkers en leerlingen doen de zelftest thuis. Leerlingen kunnen dit doen met hulp van de ouders/verzorgers.
  • Testen met voorrang bij GGD
    Daarnaast kunnen leraren met klachten zich met voorrang laten testen bij de GDD.

Scholen vinden handreikingen om het zelftesten te organiseren op Zelftesteninhetonderwijs.nl.

Testen in het mbo en hoger onderwijs

Personeel en studenten doen thuis 2x per week een zelftest. Voor de zekerheid, dus ook als zij geen klachten hebben. Het gebruik van de zelftesten is vrijwillig. Onderwijsinstellingen ontvangen hiervoor gratis zelftesten. Ook kunnen studenten en medewerkers zelftesten aanvragen en gratis  laten thuisbezorgen via Zelftestonderwijs.nl.

Zie ook:

Preventief zelftesten personeel kinderopvang

De overheid levert geen zelftesten meer aan de kinderopvangsector voor personeel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) leverde in het voorjaar van 2021 eenmalig zelftesten. In die periode was de vaccinatiegraad nog erg laag. En zelftesten waren nog niet in grote hoeveelheden beschikbaar.

Het staat kinderopvangorganisaties vrij om op eigen kosten door te gaan met zelftesten. Het ministerie van SZW blijft voor deze sector de epidemiologische situatie aandachtig volgen.