Testen in het onderwijs en kinderopvang

Vanaf half april 2021 kan het onderwijs zelftesten inzetten om corona-uitbraken te voorkomen of te verkleinen. Op de kinderopvang is dit vanaf 4 mei.  Daardoor kan fysiek onderwijs op school, kinderopvang of de instelling zoveel mogelijk doorgaan. De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school of de instelling. Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig.

Zelftesten in basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs

Sinds 19 april 2021 kunnen medewerkers en leerlingen (leerlingen alleen in het voortgezet onderwijs) zichzelf testen op het coronavirus. Scholen ontvangen hiervoor zelftesten.

Onderwijspersoneel

Medewerkers kunnen zichzelf 2 keer per week testen, zonder dat daar direct aanleiding toe is. Dit geldt voor medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs. Ze nemen deze preventieve test zelf thuis af.

Leerlingen

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen zichzelf testen op het moment dat er een besmetting op school is. Deze zelftest doen zij op school.

Medewerkers in het voortgezet onderwijs die in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met corona, kunnen een extra zelftest afnemen.

Voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

In het voortgezet speciaal en praktijkonderwijs kunnen er leerlingen zijn die de test niet goed zelf kunnen afnemen. De overheid werkt nog aan een oplossing.

Op de website zelftesteninhetonderwijs.nl staat meer informatie over zelftesten voor scholen.

Testen in het mbo en hoger onderwijs

Studenten voelen zich beter als zij met elkaar lessen en colleges volgen op de instelling. Het kan ook helpen om studievertragingen te voorkomen.

Versoepelingen in het hoger onderwijs zijn vanaf 26 april weer beperkt mogelijk. Iedere student kan dan ongeveer 1 dag per week fysiek onderwijs volgen op hun hogeschool of universiteit. Begin mei komen er ook zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers in het hoger onderwijs.

In het mbo kunnen studenten al sinds 1 maart weer 1 dag per week naar school. Rond begin juni 2021 komen ook voor studenten en medewerkers in het mbo komen zelftesten beschikbaar.  

De zelftesten zijn een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen. het gebruik van zelftesten gebeurt  op vrijwillige basis voor studenten en medewerkers. De zelftesten helpen mee om coronabesmettingen snel op te sporen. 

Pilots met testen in het hoger onderwijs

Er lopen 8 regionale pilots rondom testen instellingen in het hoger onderwijs. Onder andere met begeleide zelfafname en zelftesten. Deze pilots moeten duidelijk maken hoe (snel)testen kunnen bijdragen om fysiek onderwijs op termijn mogelijk te maken. Zonder dat de 1,5 meter afstandsregel geldt. 

In de pilots testen onderzoekers diverse testprocedures en testtypen. Op die manier doen zij kennis op over de mogelijkheden en belemmeringen van testen. De gegevens zijn nodig voor het nieuwe college- en studiejaar in september. 

Om voldoende kennis op te bouwen is het belangrijk dat studenten en medewerkers meedoen aan de pilots. Het doel van de pilots aanvullend op het doel van de zelftesten. Deze testen zijn een extra instrument in de bestrijding van het coronavirus in de Nederlandse samenleving. 

Zelftesten in de kinderopvang

Kinderopvangorganisaties ontvangen vanaf 4 mei 2021 zelftesten voor het coronavirus. Hiermee kunnen kinderopvangmedewerkers en gastouders zichzelf tot de zomer 2 keer per week vrijwillig preventief testen. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvang. Door regelmatig preventief te testen, weten medewerkers en gastouders eerder of ze besmet zijn en kunnen ze een grotere uitbraak voorkomen. Regelmatig is 2 keer per week. Meer informatie vindt u op www.zelftestenkinderopvang.nl