Veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs

Het kabinet wil dat alle kinderen in het speciaal onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ook in deze bijzondere situatie onderwijs krijgen. Nu dat tijdelijk niet op school kan, geeft hun school hen onderwijs op afstand. De scholen geven daarbij prioriteit aan leerlingen die examen doen en aan ondersteuning aan leerlingen die extra hulp nodig hebben. Ook is er opvang op school voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn.

Voor leerlingen in groep 8 van de basisschool gaat de eindtoets dit jaar niet door. Het schooladvies van de leraar is leidend voor de overstap naar de middelbare school.

Ook de centrale examens in het voortgezet onderwijs gaan niet door. Schoolexamens gaan wel door, maar scholen en leerlingen krijgen meer tijd voor deze examens. Het schoolexamen is de basis voor het diploma. Stages en examens in het middelbaar beroepsonderwijs gaan zoveel mogelijk door.

Ook hogescholen en universiteiten verzorgen hun onderwijs aan studenten op afstand. Onderzoek gaat door waar het kan. Voor alle onderwijsactiviteiten moeten de adviezen van het RIVM gevolgd worden.