Normenbrief 1 juli 2023 - informatie voor gemeenten

Het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 is vastgesteld op € 1.995,00 per maand, exclusief vakantiegeld. Als gevolg hiervan worden op basis van de wet meerdere normbedragen en grondslagen in de Participatiewet en de IOAW/IOAZ per 1 juli 2023 aangepast.