Normenbrief 1 januari 2024 - informatie voor gemeenten

Het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 is vastgesteld op € 2.069,40 per maand, exclusief vakantiegeld. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens wijzigen.

Normenbrief 1 januari 2024 - informatie voor gemeenten