Afschrift brief Gezondheidsraad aan OvV over aanbevelingen 2e deelrapport aanpak coronacrisis

Afschrift van de brief van de Gezondheidsraad aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over de aanbevelingen die de OvV doet richting de Gezondheidsraad in het 2e deelonderzoek naar de aanpak van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19).

Afschrift brief Gezondheidsraad aan OvV over aanbevelingen 2e deelrapport aanpak coronacrisis (PDF | 4 pagina's | 179 kB)