Afschrift brief RIVM aan OvV over aanbeveling 7 uit 2e deelrapport aanpak coronacrisis

Afschrift van de brief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over een aanbeveling die de OvV doet richting het RIVM in het 2e deelonderzoek naar de aanpak van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19). De betreffende aanbeveling (7) gaat over de bescherming van de positie, het gezag en de integriteit van de leden van het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT gaf adviezen over de bestrijding van het coronavirus.

Afschrift brief RIVM aan OvV over aanbeveling 7 uit 2e deelrapport aanpak coronacrisis (PDF | 2 pagina's | 180 kB)