Kamerbrief over crisisstructuur ggz, reactie op motie Ouwehand c.s.

Staatssecretaris Paul Blokhuis geeft zijn reactie op signalen van ggz-aanbieders dat de continuïteit van zorg voor bestaande cliënten in het gedrang kan komen door onder meer ziekte van zorgprofessionals en een gebrek aan beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kamerbrief over crisisstructuur ggz, reactie op motie Ouwehand c.s. (PDF | 3 pagina's | 151 kB)