Kamerbrief over crisisstructuur ggz, reactie op motie Ouwehand c.s.

Staatssecretaris Paul Blokhuis geeft zijn reactie op signalen van ggz-aanbieders dat de continuïteit van zorg voor bestaande cliënten in het gedrang kan komen door onder meer ziekte van zorgprofessionals en een gebrek aan beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen.