Kamerbrief over gewijzigde aanpak eindexamen

De ministers Slob en Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over aanvullende maatregelen voor het onderwijs om het coronavirus onder controle te krijgen.

Kamerbrief over gewijzigde aanpak eindexamen (PDF | 4 pagina's | 320 kB)

  • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.  
  • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
  • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
  • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.
  • In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
  • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen.