Kamerbrief over verdeling achterstandsmiddelen Nationaal Programma Onderwijs

Minister Slob (OCW) informeert de Tweede Kamer over de verdeling van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs over scholen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Hij stuurt het eindrapport en de onderliggende technische appendix (bijlage) van het onderzoek naar de invloed van corona op de leerprestaties in het basisonderwijs op de kernvakken mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over verdeling achterstandsmiddelen Nationaal Programma Onderwijs ( PDF  | 6 pagina's | 369 kB )